BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM
The Functioning of Outsourcing Services in Accounting : the Case of IBM
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Outsourcing, Offshoring, Usługi finansowe, Globalizacja usług
Accounting, Outsourcing, Offshoring, Financial services, Globalization of services
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
IBM
Abstrakt
Od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przemianom. Silna presja na poprawę efektywności oraz konkurencyjności wymusza działania zmierzające do reorganizacji i ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce wymagają od przedsiębiorstw restrukturyzacji ich działalności gospodarczej. W efekcie zmianom podlegają wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstw. Obecnie zgodnie ze światowymi tendencjami występuje silne dążenie do redukcji ponoszonych przez firmy kosztów prowadzonej działalności, co ma skutkować zwiększeniem zysków. Szansą na osiągnięcie założonego celu stało się wykorzystanie outsourcingu różnego rodzaju usług. Jednymi z kluczowych są usługi finansowo-księgowe. Światowe doświadczenia wskazują, że umiejętnie stosowany outsourcing przynosi wymierne efekty finansowe. Również w Polsce stosowanie outsourcingu jest sposobem na odejście od nieefektywnej gospodarki i wprowadzenie nowoczesnych strategii zarządzania kosztami. Celem opracowania jest wskazanie na wzrastające zapotrzebowanie w zakresie usług z dziedziny rachunkowości. (fragment tekstu)

Business in the era of globalisation demands uniform solutions in many areas of activity, including accounting. Ever more detailed regulations and their constant evolution demand specialisation. In a situation of increasing competition, the in-house training of staff to deal with finances and use of the latest equipment is proving too costly for many firms, which prefer to concentrate on their core activities and place financial services in the hands of specialists. In recent years, there has been increasing interest in the outsourcing of financial services, one result of which has been the development of corporations such as IBM. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski S., Kariozen M., Wpływ zastosowania MSSF w polskich spółkach giełdowych na rachunkowość zabezpieczeń i sprawozdawczość grup kapitałowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2007, nr 38 (94).
  2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Orzeszko T., Reforma polskiej rachunkowości jako przejaw globalizacji [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  5. Potencjał rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego, Dokument diagnostyczny, Foresight Małopolska, Kraków, styczeń 2007.
  6. Pukas A., Wrona S., Business process off shoring szansą rozwoju polskiego rynku usług [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa 2009.
  7. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
  8. Roberts C., Weetman P., Gordon P., International Financial Accounting. A Comparative Approach, Financial Times, Pitman Publishing, Great Britain 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu