BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa
Principles and Procedures for Appointing Candidates to the Supervisory Boards of State Treasury Joint-stock Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 73-89, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Spółki Skarbu Państwa, Nadzór właścicielski, Rada nadzorcza, Kwalifikacje zawodowe
State Treasury company, Shareholders supervision, Supervisory board, Professional skills
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół problematyki zasad i trybu doboru członków rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. Istotnym elementem prowadzonych rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest w stanie zapewnić efektywne wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad tymi podmiotami. (fragment tekstu)

In this article, the author discusses one of the basic elements of effective owner supervision (corporate governance), namely, the principles and procedures for appointing candidates to supervisory boards. This problematic is presented here through the example of State Treasury companies, where appointment has a formalised character. The author concludes that the current system is highly ineffective: it does enable the appointment of appropriate personnel and (contrary to the employer's wishes) is not at all apolitical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M., Zasady wyboru biegłych rewidentów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa a wiarygodność sprawozdania finansowego - uwagi krytyczne [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Kraków 2007.
 2. Gnela B., Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 3. Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 4. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Zakamycze, Kraków 2001.
 5. Kidyba A., Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 7. Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach publicznych. Nota, 2005, opubl. www.msp.gov.pl.
 8. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, TNOiK, Toruń 2001.
 9. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 10. Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Brarta, Bydgoszcz 2003.
 11. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do artykułów 1-150, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 13. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 14. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Warszawa 2004.
 15. Zalecenie nr 2005/162/WE Komisji z dnia 15.02.2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz.Urz. UE nr L 52/51 z 25.02.2005.
 16. Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., opubl. www.gpw.pl.
 17. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2005.
 18. Ziemianin B., Dadańska K.A., Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu