BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiński Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej
Valuation in Contemporary Financial Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 107-118, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość finansowa, Wycena w rachunkowości
International Accounting Standards (IAS), Financial reporting, Valuation in accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wycena stanowi najistotniejszy element sprawozdawczości finansowej. Mimo to według wielu opinii jest jednym z najsłabiej rozwiniętych elementów systemu sprawozdawczości finansowej od strony teoretycznej. Obecnie można zauważyć w krajowych i światowych rozwiązaniach odejście od kosztu historycznego na rzecz wartości godziwej. Głównym celem tego działania jest zwiększenie użyteczności sprawozdawczości finansowej poprzez podwyższenie jednej z podstawowych cech sprawozdawczości - przydatności decyzyjnej. Wprowadzane zmiany w aktach normatywnych, głównie w międzynarodowych standardach rachunkowości, ale też w krajowych regulacjach, tj. ustawie o rachunkowości oraz krajowych standardach rachunkowości, mają jednak charakter wybiórczy i są niespójne. (…) W celu zrozumienia istoty wyceny we współczesnej sprawozdawczości finansowej należy przybliżyć teoretyczne podstawy wyceny w rachunkowości. (fragment tekstu)

In this article, the author attempts to define the notion of valuation in financial reporting. The author draws on the theoretical background of accounting as well as on the modern conceptual assumptions of financial reporting. In the first part, he presents the theoretical basis for valuation in accounting. The second part looks at the results of current research on valuation in financial reporting. In the final part, the author presents specific proposals for the systematisation of valuation. In addition, the author to inconsistencies in the application of different principles of valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Magid M.F., Toward a Better Understanding of the Role of Measurement in Accounting, „The Accounting Review" 1979, April.
 2. Bierman H., Measurement and Accounting, „The Accounting Review" 1963, July.
 3. Campbell N.R., What is Science, Dover Publications, 1957.
 4. Chambers R.J., Measurement in Accounting, „Journal of Accounting Research" 1965, vol. 3, nr 1, Spring.
 5. Deegan C., Unerman J., Financial Accounting Theory, The McGraw-Hill Companies, London 2006.
 6. FASB Statement of Financial Accounting Concepts No. 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements, Norwalk, February 2000.
 7. Gaffikin M.J.R., Creating Science of Accounting: Accounting Theory to 1970, University of Wollongong, Australia, www.uow.edu.au/commerce/accy.
 8. Handel W., Ethnomethodology: How People Make Sense, Prentice Hall, Hemel Hempstead 1982.
 9. Information for Better Markets - Measurement in Financial Reporting, An initiative from the Institute of Chartered Accountants in England & Wales, London 2006.
 10. Mazur A., Wyczółkowska D., Możliwe podstawy wyceny aktywów i ich zobowiązań w momencie ich początkowego ujęcia, „Rachunkowość" 2007, nr 4.
 11. Measurement Bases for Financial Accounting - Measurement on Initial Recognition, IASB, London 2005.
 12. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r. Tom I, IASB, Warszawa 2005.
 13. Stevens S.S., Measurements, Psychophysics, and Utility [w:] Measurement, Definitions and Theories, red. C.W. Churchman, P. Ratoosh, New York 1959.
 14. Stevens S.S., On the Theory of Scales of Measurement, „Science" 1946, June 7.
 15. Summary Report of the Conceptual Framework Measurement Roundtables, Hong Kong, London and Norwalk, January-February 2007.
 16. Vickery D.W., Is Accounting a Measurement Discipline?, „The Accounting Review" 1970, October.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu