BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej
The Interaction between Firm and the Environment in Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 816, s. 163-176, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Accounting, Enterprise development, Enterprise management, Reporting in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie przesłanek i znaczenia interakcji gospodarki i środowiska, rozpatrywanej w skali mikroekonomicznej, oraz miejsca tej współzależności w rachunkowości jednostki gospodarczej jako źródle informacji m.in. w tym zakresie. Wartość poznawczą informacji wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a tworzonych przez system rachunkowości, ma przede wszystkim wiarygodność jej treści, ale także zakres i stopień szczegółowości informacji. Uzyskanie tego ostatniego jest możliwe na podstawie identyfikacji potrzeb informacyjnych zarządzania i wykorzystania elastyczności rachunkowości, która pozwala na dostosowanie systemu tworzenia informacji do różnych celów. (fragment tekstu)

The management information system of a firm generates information about the interaction between the firm and the environment. Some of this describes the desired state of the environment understood as an ecological goal to which the firm aspires, some of it - via the monitoring of the environment - describes its actual state. The rational use of such information by those responsible for its gathering and presentation is a condition for the formation of the firm's "ecological profile". Presentation of the scope and evidence of the firm's activity as an expression of the interdependence of firm and the environment encourages an appropriate utilisation of the environment as well as providing information required for checking and defining the effects of the firm on the environment and for the management of the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Adamczyk J., Brendzel-Skowera K., Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, „Problemy Ekologii" 2006, nr 1.
 3. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 4. Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 5. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Jak opracować raport środowiskowy, red. T. Borys, P. Rogala, Fundacja Karkonoska, Jelenia Góra 2002.
 7. Janikowski R., Maksymalizacja ekoefektywności celem, nowoczesnego przedsiębiorstwa [w:] Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, red. T. Pindór, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 8. Patterson R., Kompendium, terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 9. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Problemy Ekologii" 2001, nr 1 i 2.
 10. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Stępień M., Człowiek i środowisko w społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej [w:] Zarządzanie rozwojem - aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, red. B. Piontek, F. Piontek, PWE, Warszawa 2007.
 12. Stępień M., Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 768.
 13. Stępień ML, „Rachunkowość dla środowiska" - identyfikacja problemów badawczych [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, Kraków-Zakopane 2007.
 14. Stępień M., Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa a ochrona środowiska [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 15. Stępień M., Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 16. Szadziewska A., Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SKwP - Oddział Okręgowy w Krakowie, Kraków 2007.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 109, poz. 1157.
 19. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu