BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lic Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga
Execution of Contracts under Polish Law and According to the PECL (Principles of European Contract Law) - Part II
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 809, s. 39-51, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo umów, Zasada europejskiego prawa kontraktów, Regulacje prawne
Contract law, Principles of European Contract Law (PECL), Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Drugi etap prac badawczych poświęcony jest dyskusji na temat norm dotyczących wypełniania zobowiązań zawartych w przepisach ogólnych trzeciej księgi (zobowiązania) i porównaniu ich z normami zawartymi w PECL. Wśród poruszanych artykułów: art. 353, art. 354, art. 355, 357, 357 i art. 358 Kodeksu cywilnego, tylko art. 354, 357 oraz art. 357 mają wyraźne odpowiedniki w PECL. Odpowiedniki te nie zostały zamieszczone wśród przepisów o wykonywaniu zobowiązań (rozdział 7 PECL), ale w innych rozdziałach. Pozostałe przepisy: art. 353, art. 355 oraz art. 358 Kodeksu cywilnego nie mają wyraźnych odpowiedników w przepisach PECL. Spośród nich art. 358 ma ukryty odpowiednik w postaci bardziej ogólnego art. 6.111 z PECL. W sytuacjach, gdy artykuły Kodeksu cywilnego nie mają wyraźnego odpowiednika w PECL można jedynie szukać ich interpretacji w różnych przepisach mających na ogół charakter klauzul generalnych.

The second stage of the research work is devoted to a discussion of norms relating to the fulfilment of obligations contained in general provisions of Book III (obligations) and comparing them with norms contained in the PECL. Among the discussed articles: Article 353, Article 354, Article 355, Article 357, Article 3571 and Article 3581 of the Civil Code, only Article 354, Article 357 and Article 3571 of the Civil Code have clear counterparts in the PECL. These counterparts have not been included among the articles on fulfilment of obligations (Chapter 7 of the PECL), but in other chapters. The remaining articles: Article 353, Article 355, and Article 3581 of the Civil Code do not have clear counterparts in the PECL. Article 3581 of the Civil Code has a hidden counterpart in the form of the more general Article 6.111 of the PECL. In situations where articles of the Civil Code have no clear counterparts in the PECL, one can only search for their content in the interpretation of various articles of the PECL that are on the whole of a general nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny, t. I. Komentarz do artykułów 1-449, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
 2. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa 2004.
 3. Dąbrowa J., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, red. Z. Radwański, Ossolineum, Wrocław 1981.
 4. Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań. Część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981.
 5. Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewko, Warszawa 2006.
 6. Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny, t. II. Komentarz do artykułów 450-1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
 7. Rembieliński A., Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980.
 8. Romanowski M., Ogólne reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, nr 8.
 9. Romanowski M., Szczegółowe reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, nr 9.
 10. Safjan M., [w:] Kodeks cywilny, t. I. Komentarz do artykułów 1-44911, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
 11. Stefanicki R., Zasady europejskiego prawa umów (PECL), "Studia Prawnicze" 2005, z. 3.
 12. Wiśniewski T., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, red. G. Bieniek, Warszawa 2006.
 13. Zagrobelny K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewko, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu