BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego
Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 809, s. 91-104, przypisy
Słowa kluczowe
Umowa użyczenia, Regulacje prawne
Lending agreement, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Umowa użyczenia jest regulowana przez Kodeks cywilny. Omówiono rozwój tych przepisów od pojawienia się ich w Rzymie w ostatnich wiekach republiki, poprzez prejudykaty statutów Kazimierza Wielkiego, Kodeksu Napoleona, austriackiego kodeksu cywilnego do dzisiejszych czasów.

A lending agreement is one of the liability agreements regulated by the Civil Code. In this article, the author attempts to present the development of regulations concerning such agreements, which had already appeared in Rome in the last centuries of the Republic as a separate mature legal institution. Many of the solutions that currently exist in the regulations on lending agreements can be traced back to the original form of this agreement. Analysis of the subsequent development of lending leads us to the normalising regulations contained in the Prussian National Law, the Napoleonic Code, the Austrian Civil Code or the Collection of Laws of Imperial Russia, up until the regulations contained in the main Draft of the Code of Obligations, the Code of Obligations itself, and finally in the Civil Code. To present current regulations on lending agreements also requires taking into account the Act of 21 June 2001 on the protection of tenants' rights, local authority housing stock, and amendments to the Civil Code. For this Act is important when analysing the sources of lending agreements in Polish civil law. This is because the regulations of the Civil Code concerning lending agreements were formed with movable property in mind. The provisions of the Act on the protection of the tenants' rights supplement the regulations of the Civil Code to account for situations where the subject of the lending agreement is property. It was therefore necessary to indicate the basis for applying the regulations contained in the Act on the protection of the tenants' rights to lending agreements and to indicate whether these regulations will relate to every property lease/rental agreement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bidziński Z., Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, PS 1995, nr 3.
 2. Bończak-Kucharczyk E., Mieszkaj spokojnie, "Rzeczpospolita" z 3 września 2001 r.
 3. Bończak-Kucharczyk E., Ochrona praw lokatorów, najem i inne formy odpłatnego używania mieszkań w świetle nowych przepisów, Warszawa 2002.
 4. Grodziski S., Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947), KPP 1992, z. 1-4.
 5. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1997.
 6. Longchamps R. de Berier, Uzasadnienie Projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu w opracowaniu głównego referenta projektu, prof. Romana Longchamps de Berier, art. 294-369 [w:] Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja Prawa o zobowiązaniach, z. 7, Warszawa 1937.
 7. Longchamps R. de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948.
 8. Mączyński A., Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego, KPP 2002, nr 1.
 9. Mączyński A., Najem pracowni artystycznej, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki. Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Warszawa 1996.
 10. Mączyński A., Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
 11. Olczyk M., Czy pokój jest lokalem, "Gazeta Prawna" 2001, nr 149.
 12. Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1988.
 13. Pietrzykowski K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2003.
 14. Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym cz. II: Polska pod zaborami, Kraków 1997.
 15. Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XIII w., Kraków 1997.
 16. Podrecka M., Ograniczenie zasady swobody umów w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, PS 1996, nr 1.
 17. Uruszczak W., Korektura Praw z 1532 Roku. Studium historyczno-prawne, t. I, ZNUJ, CMLXVI, z. 135.
 18. Zoll F., Najem lokali mieszkalnych, Zakamycze, 1996.
 19. Zoll F., Olczyk M., Pecyna M., Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu