BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym
Legal and Tax Implications of Assigning Copyright
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 809, s. 119-129, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Prawo podatkowe
Copyright law, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono kwestie związane z prawnymi i podatkowymi konsekwencjami przeniesienia majątkowego prawa autorskiego. W pierwszej części zanalizowano charakter prawny, rodzaje i sposoby przenoszenia tych praw. Zwrócono szczególną uwagę na tak zwane "prawa autorskie pracownika", odnoszące się do sytuacji, w których praca jest stworzona przez autora, który jest również pracownikiem. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zależności między różnymi gałęziami prawa (autorskiego, pracy i podatkowego), które są konsekwencją jednej czynności prawnej, czyli przeniesienia praw do utworu przez jego autora.

In this article, the author tackles issues relating to the legal and tax consequences of assigning copyright. In the first part, she analyses the legal nature, types and methods of assigning copyright. She pays special attention to so-called "employee copyright" -relating to situations where a work is created by an author who is also an employee. She indicates both the extent of the employee's right to a work and the employer's freedom to make use of this work. The author discusses the legal and tax consequences of transfer of copyright as well as the consequences of restricting the right of authors to classify 50% of their income as tax-deductible expenses depending on who/what is assigned the copyright. The main aim of the article is to draw attention to the dependencies between the various branches of law - copyright, employment and tax law - which are a consequence of one legal activity, namely, the assignment of rights to a work by its author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2005.
 2. "Doradca Podatnika" 2003, nr 26.
 3. Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, 2004.
 4. Glosa T. Kuczyńskiego do wyroku SN z 26 czerwca 1998 I PKN 196/98 OSP 1999/11.
 5. Kubacki R., Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych, 2007.
 6. Wyrok NSA z 22 lutego 2001 r., SA/ Sz 1966/99, www. mf.gov.pl.
 7. Kuczyński T., Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1996, nr 3.
 8. Roguzińska U., Rozliczanie należności z tytułu praw autorskich, 2007 r., art. Zamieszczony na stronie www.prawo.money.pl.
 9. "Serwis Podatkowy" 1997, nr 12.
 10. Traple E., [w:] J. Barta i in., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Komentarz, Warszawa 2001.
 11. Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z 8 marca 2000 r., I SA/Lu 1726/98, www.mf.gov.pl.
 12. Wyrok NSA z 13 października 2005, FSK 2253/2004, Gazeta Prawna 2006/103.
 13. Wyrok SA w Katowicach z 16 stycznia 2001, IACa 1043/2000, "Wokanda" 2002, nr 7-8.
 14. Wyrok SN - Izba Cywilna z 13 stycznia 2006 r., III CSK 40/2005, Biuletyn Sądu Najwyższego 2006/3.
 15. Wyrok SN IAPiUS z 9 stycznia 2001 r., I PKN 493/2000, "Monitor Prawniczy" 2003, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu