BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego
Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 809, s. 145-159, przypisy
Słowa kluczowe
Korupcja, Zwalczanie korupcji, Przeciwdziałanie korupcji
Corruption, Fight corruption, Corruption fighting
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono najważniejsze przepisy przyjęte w Unii Europejskiej do walki z nadużyciami finansowymi, oszustwami i korupcją, a ponadto przedstawiono instytucje, które zostały wyznaczone do zwalczania tych negatywnych zjawisk. Gospodarowanie miliardami euro funduszy w skomplikowanym międzynarodowym środowisku stwarza liczne okazje do ukrycia naruszeń prawa.

This article concerns the most important legislation adopted within the EU in the fight against financial abuses, fraud and corruption, and furthermore presents the bodies that have been appointed to combat these negative phenomena. Whether the European Union can function properly to a large extent depends on defeating corruption and financial abuses. The European Union as an organisation, similarly to state organisations, is susceptible to the dishonest actions of its staff, who often use their positions to act not in the interests of the EU but for personal gain. Such activities may take the form of corruption, various types of fraud, misappropriation of property, and money laundering. In the article, the author presents the practical opportunities for abuses and corruption. Managing billion euro funds in a complicated international environment creates numerous opportunities to conceal violations. The importance of this issue has led to the drawing up of specific legal regulations aimed at preventing, eliminating and punishing abuses of a financial nature and corruption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Buitenen P. van, Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, EON, Wrocław 2002.
 2. Czernielewska-Rutkowska M., Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF) a ochrona interesów finansowych UE, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 2 (171).
 3. Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja Europejska po zakończeniu negocjacji Polski z UE, WbiP, Białystok 2003.
 4. Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, red. E.Zielińska, Warszawa 2000.
 5. European Treaty Series nr 173.
 6. Gruszczak A., Unia Europejska wobec przestępczości, UJ, Kraków 2002.
 7. Grzelak A., Unia Europejska a prawo karne, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 8. Łacny J., Ochrona interesów finansowych UE - działalność Europejskiego Biura ds. Zwalczania Oszustw, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2003, nr 2 (13).
 9. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 10. Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 11. Unia Europejska, red. K. Michałowska-Gorywoda, PWN, Warszawa 1998.
 12. Wiatrowski P., Korupcja i jej zapobieganie. Wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), ZN AE w Krakowie, nr 690, Kraków 2005.
 13. Witkowska K., Unijne NIE dla korupcji, czyli jak słowem i czynem walczy się z korupcją w Unii Europejskiej, EP 2007, nr 12 (93).
 14. Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M Perkowski LexisNexis, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu