BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołuj Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Polityka ekologiczna Polski po 1989 roku
Polish Environmental Policy after 1989
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 821, s. 19-32, przypisy
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Polityka ekologiczna państwa, Polityka ekologiczna, Prawo ochrony środowiska
Systemic transformation, State ecological policy, Ecological politics, Environmental law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność państwa, władz samorządowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem. Nadrzędnym celem polityki ekologicznej jest osiągnięcie ładu ekologicznego na wszystkich szczeblach układu terytorialnego, tj.: kraju, województw, powiatów oraz gmin. Pierwsze założenia do polskiej polityki ekologicznej ("Polityka ekologiczna państwa" - PEP) w ramach gospodarki rynkowej uzgodniono w marcu 1989 r. podczas obrad Okrągłego Stołu. Zatwierdzenie tego dokumentu nastąpiło 10 maja 1991 r. Rozwój gospodarczy wymógł zmiany w celach i zasadach wszystkich podstawowych dokumentach strategicznych i operacyjnych państwa. Nowy dokument "II Polityka ekologiczna państwa" (PEP II) została uchwalona w 2001 r., jako element strategii długoterminowej dla trwałego i zrównoważonego wzrostu.

The genesis and development of Polish environmental policy under the market economy go back to the March 1989 Round Table proceedings. The National Programme of Environmental Protection dates to the same year. The State's Environmental Policy I, established in July 1990, was a response to the demand for efficient and competent institutions for environmental protection. The 1997 Polish Constitution called for environmental policy guided by the principle of balanced development. In December 2000 the State's Environmental Policy II (PEP II) and "Poland 2025" were introduced as the components of a long-term strategy for sustainable and balanced growth. The executive programme for PEP II for the years 2002-2010 was drawn up in December 2002 along with guidelines governing the principles and areas concerning environmental protection in sector programmes as well as PEP for the years 2003-2006 with a view to perspectives for the following 2007-2010 period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. II Polityka ekologiczna Państwa, URM, Warszawa 2001.
  2. B. Fiedor, Reaktywna i prewentywna polityka ekologiczna [w:] Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej, PTE-AE, Kraków 1990.
  3. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001.
  4. Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska. Report końcowy, kier. projektu B. Fiedor, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 14-15.
  5. "Opracowanie mierników realizacji polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej". Praca zbiorowa na zlecenie Ministra Środowiska pod kierownictwem T. Borysa, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej, Jelenia Góra - Warszawa 2004.
  6. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998 i 2007.
  7. B. Poskrobko, Podstawy polityki ekologicznej [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, red. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 1998.
  8. C. Więckowski, Polityka ekologiczna państwa. Priorytety, instrumenty prawne, planowane działania, "Problemy Ekologii" 1998, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu