BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołuj Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Hołuj Dominika (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych
Programming the Development of the City of Cracow on the Example of Selected Strategic and Operational Documents
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 821, s. 61-77, tab., przypisy
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Strategia rozwoju, Rozwój turystyki, Promocja miasta, Rewitalizacja miasta, Polityka transportowa
City development, Development strategy, Tourism development, City promotion, City revitalization, Transport policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Programowanie rozwoju miasta metropolitalnego wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia wspomagania rozwoju funkcji zewnętrznych (egzogenicznych) ośrodka. Na przykładzie Krakowa należącego do grupy największych miast Polski dokonano przeglądu obszarów zainteresowań miejskich władz samorządowych w kontekście planowanych działań indukujących te funkcje. Samorząd Krakowa po 1990 r. uchwalił dwa najważniejsze dokumenty z zakresu długookresowego planowania strategicznego, tj. Strategią rozwoju Krakowa 2005 oraz Strategią rozwoju Krakowa 1999. Dokumenty te wyznaczają ramy tworzenia uregulowań średnio- i krótkookresowych. (fragment tekstu)

Strategic planning is one of the key functions city governments perform as it determines the directions and goals of short-, medium-, and long-term activities. The article describes what the city of Cracow has done in the area of long-term planning documents and operational planning (medium-term) by sector as an expansion of its City Development Strategy provisions. After 1990 the City of Cracow Government penned two documents fundamental to long-term strategic planning: the Cracow Development Strategy 2005 and the Cracow Development Strategy 1999, both of which elaborate the weak and strong points of the city's economy, and provide an outline of its growth mission and goals for development. In the period 1996-2004 the five-year development plans became the main axis of activity within the framework of selected areas of programming. Since 2004, in addition to the fundamental (long-term) development strategy document, sector studies have been produced for medium-term strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bukowski, B. Jabłońska, M. Smagacz, Programy i działania rewitalizacyjnej w Krakowie i Nowej Hucie, Instytut Socjologii UJ, Projekt CASE IIIC.
 2. Ogłoszenie o konkursie na opracowanie założeń Lokalnego programu rewitalizacji Krakowa, Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - www.bip.krakow.pl
 3. Ożywianie Kazimierza, "Dziennik Polski" 1994, nr 287 (15352).
 4. Polityka rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska (uchwała nr CXIII/758/94 RMK z 20 maja 1994 r.).
 5. Program rewitalizacji i aktywizacji obszaru poprzemysłowego obszaru Zabłocie, zał. 1 do uchwały nr CXIX/1284/06 RMK z 25 października 2006 r.
 6. Program współpracy międzynarodowej gminy miejskiej Kraków, uchwała RMK nr CXIII/1126/06 z 21 czerwca 2006 r.
 7. Przyszłość Kazimierza, "Dziennik Polski" 1994, nr 35 (15100).
 8. Ramowy program ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno-krajobrazowego Twierdzy Kraków, zał. 1 do uchwały nr CXIX/1294/06 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2006 r.
 9. Raporty o stanie miasta 1994 i 1995, wersja elektroniczna: www.bip.krakow.pl
 10. Strategia promocji Krakowa (uchwała RMK nr XXXVI/316/04 z 14 stycznia 2004 r.).
 11. Strategia rozwoju Krakowa. Misja i cele główne, uchwała nr XXXIII/235/99 RMK z 20 października 1999 r.
 12. Strategia rozwoju Krakowa, załącznik pn. Kluczowe obszary aktywizacji gospodarczej.
 13. Strategia rozwoju turystyki Krakowa na lata 2006-2013 (uchwała RMK nr CXIV/1167/06 z 5 lipca 2006 r.).
 14. M. Walczak, R. Serafin, M. Cuchra, Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza [w:] Opisy wybranych projektów partnerskich wspieranych przez Krakowskie Forum Rozwoju, Krakowskie Forum Rozwoju.
 15. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Krakowa (uchwała nr LIV/529/04 RMK z 25 sierpnia 2004 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu