BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zmiany w potencjale demograficznym ludności wiejskiej w województwie małopolskim w latach 1996-2006
Changes in the Demographic Potential of Village Population in the Małopolskie Voivodship 1996-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 821, s. 79-96, rys., tab., przypisy
Słowa kluczowe
Struktura demograficzna ludności wiejskiej, Rozwój demograficzny, Ludność wiejska
Demographic structure of rural populations, Demographic development, Rural population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Transformacja systemowa w Polsce dotyczyła nie tylko zmian politycznych polegających na reorganizacji ustroju państwa i przekształceniach gospodarczych, ale również uwarunkowań kształtujących dynamikę i struktury ludnościowe w kraju. Proces integracji gospodarczej ze strukturami Unii Europejskiej od 1992 r. obejmuje przemiany demograficzne również na obszarach wiejskich. Podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju każdego obszaru są zasoby ludzkie. Tereny wiejskie województwa małopolskiego zamieszkuje 11,1% ludności wiejskiej Polski (druga lokata po województwie mazowieckim), a pod względem gęstości zaludnienia wsi województwo lokuje się na pierwszym miejscu w kraju (121 os./km), przy czym, podobnie jak w innych regionach, zaszły tu istotne zmiany demograficzne. Należy do nich zaliczyć m.in. starzenie się społeczeństwa powodowane wydłużaniem się średniej długości życia, spadek wskaźnika dzietności będący konsekwencją zmiany postaw prokreacyjnych młodego pokolenia, nasilenie się ruchu migracyjnego o podłożu ekonomicznym. Celem podjętych rozważań jest przedstawienie zmian w ruchu naturalnym i migracyjnym ludności wiejskiej województwa małopolskiego na tle dynamiki zmian w zaludnieniu regionu. Ewolucja składowych wskazanych cech demograficznych poprzez sprzężenie zwrotne będzie kształtować poziom i dynamikę zaludnienia badanego obszaru. (fragment tekstu)

The paper attempts to characterise the changes in the natural movement and migration of the inhabitants of villages in the Małopolskie Voivodship relative to the changes in the overall population of the region. The analysis concerns the components of real growth, which through feedback shape the level and dynamics of the population of rural areas. A method on types of population growth suggested by J.W. Webb was used in the research as it allows the relationship between natural growth and the balance of migration to be understood. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Długosz, Zmiany przestrzenne w tempie starzenia się ludności Polski w latach 1986-1985 [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, red. Z. Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ nr 4, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 1998.
  2. Z. Długosz, S. Kurek, Zmiany w zaludnieniu a ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1995-2004 [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007.
  3. B. Górz, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  4. M. Moskal, Rozwój demograficzny małopolskiej wsi. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian, „Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 3 (132).
  5. J.W. Webb, The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales 1921-1931, „Economic Geography" 1963, no. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu