BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nieruchomości gruntowe w Polsce w procesach rewitalizacji
Real Estate Land in the Process of Being Revitalised in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 822, s. 5-14, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Rewitalizacja, Oczyszczalnie ścieków, Infrastruktura techniczna
Real estate market, Ground real estate, Revitalization, Sewage treatment plants, Technical infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dotychczas odnowę miast traktowano jako proces remontów i modernizacji obiektów - zapewniający odpowiedni stan istniejącym budynkom, utrzymywanym tak długo, jak długo odpowiadały one aktualnym wymogom rynkowym, albo jako proces inwestycyjny - umożliwiający wymianę dotychczas eksploatowanych obiektów na obiekty dostosowane do nowych potrzeb rynkowych, z zapewnieniem odpowiednich standardów architektonicznych, materiałowo-konstrukcyjnych oraz użytkowych. Nowe spojrzenie na odnowę (rewitalizację) miasta wymaga uwzględnienia również odzyskania dla celów inwestycyjnych gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, zlokalizowanych na obszarach administracyjnych miast i wsi, położonych zwłaszcza na terenach poprzemysłowych i powojskowych. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie wielkości, struktury i znaczenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w procesach rewitalizacji sieci osadniczej w Polsce. (fragment tekstu)

The author attempts to identify, analyse and evaluate the use of degraded and destroyed land in the process of urban revitalisation. The paper assesses the quality of the real estate environment, showing land use in Poland according to means of investment during the years 1990-2005. The processes of re-cultivating and developing land during the same years are presented. The article shows the extent of sewer-cleaning services available to Poles, and compares it with other countries. Government action in this area on the basis of ecological policy realised by the state in the years 2007-2010 is described with a view to the 2011-2014 period. In the conclusion the author recommends the taking up of initiatives dismissed by developers, considering the relationships between run-down real estate and Poland's economy on the whole as well as growth prospects for the industry and specific investment projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. nr 80, poz.717.
  3. Wierzchowski M., Jakość środowiska nieruchomości [w:] Monitoring procesu zmian rynku nieruchomości w Polsce (na poziomie krajowym i lokalnym). Raport za 1999 r. i I półrocze 2000, red. L. Kałkowski, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 2000.
  4. Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych, Rada Ministrów, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu