BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej
The Polish Economy in 2005-2006 - Lisbon Strategies Responsibilities/Mandates
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 826, s. 5-22, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Strategia lizbońska
Economic situation, Economic growth, Equal opportunity of developing, Lisbon Strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Korzystne warunki ekonomiczne, które charakteryzowały Polskę od 2003 roku pozwoliły przypuszczać, że uda się stworzyć mocną infrastrukturę. Brak postępów w zmniejszeniu różnic technologicznych pomiędzy Polską a innymi państwami członkowskimi, słabość konkurencyjna i rozwojowa MŚP, jak również nieprzeprowadzenie niezbędnych reform w zakresie finansów publicznych, nieelastyczność rynku pracy i niski poziom jego deregulacji opóźniło realizację tego celu. W artykule omówiono oprócz sytuacji gospodarczej Polski w latach 2005-2006 również genezę i rewizję strategii lizbońskiej.

The beneficial economic conditions that have characterised Poland since 2003 have instilled hope for the creation of a solid infrastructure that will allow the country to achieve the development standards of the European Union. However, the lack of progress in closing technological gaps between Poland and other member states as well as the failure to make the necessary reforms in public finance, the labour market and policies aimed at reducing regional disproportions has delayed realisation of this goal. Both the idea and actual realisation of Lisbon Strategy goals have to this point provoked fierce discussion and controversy due to difficulty seeing any real progress in the areas singled out by the creators of the Strategy as priorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. An Assessments of Policies in Europe, The Lisbon Review 2004, WEF, Geneva 2004.
 2. Bezrobocie rejestrowane w I-II kwartale 2007, GUS, Warszawa 2007.
 3. Delivering Lisbon. Reforms of Enlarged Union, The Lisbon Review 2004, WEF, Geneva 2004.
 4. Europe’s Technology Gap, „The Economist” 1984, 24 - 30 November.
 5. European Innovation Scoreboard, Comparative Analysis of Innovation Performance, EC Brussels May 2006.
 6. Eurostat Yearbook 2004, Eurostat, Luxembourg 2004.
 7. Gross Domestic Product 2003. Economy and Finance, „Statistics in Focus” 2005, nr 8.
 8. IMD World Competitiveness Yearbook 2004, 2006, Lausanne 2004, 2006.
 9. Kok W., Facing the Challenge. Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group, EC Luxembourg 2004.
 10. Kotowicz-Jawor J., Inwestycje w polskiej gospodarce, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 13.
 11. Opinia Rady z 14 marca 2006 r. na temat zaktualizowanego programu konwergencji Polski na lata 2005-2008, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 82/48 z 5.04.2006.
 12. Orłowski W.M., Pułapki deficytu budżetowego, „Indos” 2006, nr 3.
 13. Park F., Richardson J., Why Europe Lags Behind?, „Science and Technology” 1968, May.
 14. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, MG Warszawa 2007.
 15. Polska 2007. Raport o stanie handlu zagranicznego, MG Warszawa 2007.
 16. Presidency Conclusions, European Council Lisbon 2000, 23-24 March.
 17. Program konwergencji, Aktualizacja, 2006, MF, Warszawa, listopad 2006.
 18. Regional GDP per inhabitant in EU 25, Eurostat New Release, 2006, nr 63.
 19. Regions in Europe, Commission Brussels, 1981.
 20. Regional Statistical Yearbook 2006, Data 2000-2004, Eurostat, 2006.
 21. Research and Development in EU, Eurostat News Release 2005, nr 26.
 22. Science and Technology in Europe, Data 2000-2004, EC, Luxemburg 2006.
 23. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, MRR, Warszawa, czerwiec 2006.
 24. Traser J., Who’s afraid of EU Enlargement, Brussels, September 2006.
 25. Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy, EC, Brus¬sels, February 2005.
 26. World Development Indicators (database), New York, August 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu