BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulbrych Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przegląd teorii i koncepcji integracji
An Overview of the Theory and Concepts of Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 826, s. 49-65, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Teoria integracji, Integracja gospodarcza, Przegląd literatury
Integration theory, Economic integration, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Termin integracja oznacza łączenie się określonych elementów w jakościowo i ilościowo nową całość. W artykule dokonano przeglądu modelowych ujęć koncepcji integracji, której genezę można zauważyć na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej oraz społecznej.

Researchers most commonly offer political or economic theories to attempt to define the process of integration. However, these alone fail to fully describe the entire issue. Theories of full integration analyse and assess the interdependence between economic and political issues in the countries under consideration. Alongside the classical theories, it is necessary also to consider the contributions of pluralism, functionalism, neofunctionalism, federalism and confederalism. The depiction of such a model of integration shows that the genesis of this process should be sought equally in the political, economic and social realms. We are here discussing full integration, which means it is to be conducted on all of these levels. Researchers disagree on how to go about achieving full integration, though they all do begin from a common point: define the goal the community wants to achieve and agree on the mechanisms needed to achieve it. While the methods governing specific models obviously differ, the aim of this article is to present the mechanisms required for cooperation to occur. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski P.J., Federalizm a budowanie jedności Europy, „Studia Europejskie” 2006, nr 2.
 2. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 4. Czaputowicz J., Problemy globalizacji a integracja europejska, „Polska w Europie” 2002, nr 2(40).
 5. Deutsch K., Communication Theory and Political Integration [w:] The Integration of Political Communities, ed. P.E. Jacob, J. Toscano, Lippencott & Co, Philadelphia 1964.
 6. Fijałkowska B., Żukowski A., Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 7. Gawlikowska-Huecckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Haas E.B., Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Stanford University Press, Stanford 1964.
 9. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 10. Integracja europejska. Wstęp, red. K.A. Wojtaszczyk, Wydawnictwa Akademickie i Pro-fesjonalne, Warszawa 2006.
 11. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, PWN, Poznań 1998.
 12. Kinsky F., Federalizm. Model ogólnoeuropejski, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.
 13. Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 2006, nr 2.
 14. Konopacki S., Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej D. Mitrany’ego, „Studia Europejskie” 1998, nr 2.
 15. Konopacki S., Komunikacyjna teoria integracji politycznej Karla Deutscha, „Studia Europejskie” 1998, nr 1.
 16. Konopacki S., Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie” 1998 nr 3.
 17. Lindberg L., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford University Press, Stanford 1963.
 18. Ładyga S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.
 19. Miklaszewski S., Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej, Folia Economica Cracoviensia, 1984, vol. XXVII.
 20. Mitrany D., A Working Peace System. An Argument for the Functional Development of International Organization, 4th ed., National Peace, London 1946.
 21. Popowicz K., Dynamika integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu