BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pach-Gurgul Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
The Process of Creating a Uniform Electric Energy Market in the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 826, s. 67-84, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Polityka energetyczna
Energy market, Electric power, Energy policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki danego państwa w dużej mierze uzależnione jest od sprawnego działania sektora energetycznego. Jest to sektor strategiczny, coraz powszechniej wykorzystywany do wspierania podstawowych celów gospodarczych, gdyż rozwój gospodarki i wzrost jakości życia wiąże się z wielokrotnym wzrostem zapotrzebowania na energię. W związku z tym Unia Europejska obecnie musi sprostać ważnym zadaniom z zakresu energetyki i ekologii. Chodzi o zapewnienie państwom członkowskim dostaw czystej, a przy tym konkurencyjnej energii w warunkach zmian klimatycznych, globalnego wzrostu zapotrzebowania energetycznego i niepewności przyszłych dostaw. Wystarczy, że jedno z państw członkowskich nie podejmie stosownych działań, a konsekwencje zaniechania dotkną wszystkich pozostałych. Nawet problemy wywołane poza Unią Europejską mogą wywierać wpływ na sytuację całej UE. Ta sytuacja wymusza na Europie ustalenie i prowadzenie wspólnej polityki energetycznej oraz utworzenie jednolitego rynku energii elektrycznej. Priorytetem zatem stało się tworzenie i sukcesywne doskonalenie, wspólnotowych regulacji prawnych oraz formułowanie i wdrażanie w życie założeń rozwoju wspólnotowej polityki energetycznej. (fragment tekstu)

A properly functioning economy in large measure depends on energy sector efficiency. Because economic development and improvements in the quality of life are tied to high growth in the demand for energy, the energy sector is a strategic one that is ever more commonly used to support basic economic goals. The European Union faces challenges in the areas of energy and ecology, both of which concern every member country to the same extent. Given the fact of climate change, the global growth of energy requirements and uncertainty of future supplies, ensuring member states a supply of clean energy and a variety of energy sources is important. Having a uniform electric energy market may play a crucial role. In this time of progressive globalisation and regional integration as well as growing international competition such a market represents a chance, a challenge, even a necessity for the members of the EU. Laws passed by the EU and solutions implemented in its power industry are only the beginning - an attempt to build an energy market that will guarantee EU member states efficient, effective, progressively greener energy, and a relatively inexpensive system of production, distribution and delivery of electric energy. Poland’s energy sector has numerous problems, including, among others, an unprofitable structure of electric energy sources and the presence of monopoly. Building a common energy market is therefore of paramount importance both in terms of guaranteeing the country safe energy and matching the huge growth that will undoubtedly characterise its future appetite. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka energetyki Unii Europejskiej, http://www.cire.pl/UE.
 2. Household Electricity Prices Rose by 5% in 2005, Industrial prices up by 16%,eurostat, news realase, 93/2006, 14 July 2006.
 3. Michalski D., Perspektywy tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej UE, „Wspólnoty Europejskie” 2005, nr 1 (158) .
 4. Michalski D., Regulacja rynku energii w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 1(147).
 5. Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 6. Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 7. Pronińska K., Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem Polski do UE i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju [w:] Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
 8. Single European Act (1986), Official Journal L 169 of 29 June 1987.
 9. Skoczny T., Energetyka [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 10. Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wydawnictwo alta2, Wrocław 2000.
 11. Taylor D.M., An Energy Policy for Europe, Energy Adviser European Commission, konferencja Nowa Energia-Neuf 2007, Warszawa 2007.
 12. White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM(95) 682, grudzień 1995, http://europa.eu/bulletin/fr/9512/pl03101.htm.
 13. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004.
 14. Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Bruksela 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu