BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odrobina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji
The Role of Local Production Systems in Regional Development - the Example of France
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 826, s. 101-115, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Czynniki wzrostu gospodarczego, Dynamika rozwoju regionalnego
Regional development, Factors of economic growth, Regional development dynamics
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Warunkiem istnienia lokalnych systemów produkcyjnych jest jednolita społeczna formacja terytorialna zdolna zagwarantować elastyczność społeczno-produkcyjną systemu. Systemy te stanowią jeden z istotnych czynników wzrostu gospodarczego regionów we Francji. W artykule omówiono istotę i znaczenie tych systemów.

Local Production Systems (LPS) is a production organisation comprising a mutually beneficial network between production units of companies engaged in similar or complementary commercial activity. The organisation champions a territorial approach to the production process, suggesting that the benefits to regional development will be immense. This article discusses the essence and meaning of local production systems in France, where LPS is a permanent component of economic growth that has brought about dynamic regional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Courlet C., Territoires et régions. Les grands oubliés du développement économique, L’Harmattan, Paris 2001.
 2. Courlet C., Pecqueur B., Les systèmes industriels localisés en France: un nouveau modèles de développement [w:] Les régions qui gagnent, dir. G. Benko, A. Lipietz, PUF, Paris 1992.
 3. Courlet C., Pecqueur B., Districts industriels, systèmes productifs localisés et Développement [w:] Les nouvelles logiques du developpement, L. Abdelmaki, C. Courlet, L’Harmattan, Paris 1996.
 4. Courlet C., Pecqueur B., Systèmes productifs localisés et développement: le cas des économies émergentes et en transition [w:] Territoires et Développement économique, dir. M.U. Proulx, L’Harmattan, Paris 1998.
 5. DATAR, Cartographie des SPL, www.datar.gouv.fr (2005).
 6. DIACT, Annuaire des SPL, www.diact.gouv.fr (2006).
 7. DIACT, Systčmes productifs locaux, www.diact.gouv.fr (2006).
 8. Garofoli G., Les systèmes de petites entreprises: un cas paradigmatique de développement endogène [w:] Les régions qui gagnent, dir. G. Benko, A. Lipietz, PUF, Paris 1992.
 9. Jewtuchowicz A., Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, ZERiOŚ, Łódź 2000.
 10. Jewtuchowicz A., Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Toruń 2001.
 11. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.
 12. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego) [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 208, Warszawa 2003.
 13. Le Duc M., Reverdy B., Mission d’étude des effets induits par l’appel ŕ projets sur les SPL lancé par la Datar, Datar, Paris 2001.
 14. Longhi Ch., Spindler J., Le développement local, L.G.D.J., Paris 2000.
 15. Maillat D., Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowisko innowacyjne, Rector’s Lectures - No. 52, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 16. Maillat D., Kebir L., Learning region et systèmes territoriaux de production, „Revue d’Economie Régionale et Urbaine ” 1999, nr 3.
 17. Maillat D., Kébir L., The Learning Region and Territorial Production Systems [w:] Theories of Endogenous Régional Growth, eds B. Johansson, C. Karlsson, R. Stough, Springer, Heidelberg 2001.
 18. Markusen A., Des lieux - aimants dans un espace mouvant: une typologie des districts indudtriels [w:] Les régions qui gagnent, dir. G. Benko, A. Lipietz, PUF, Paris 1992.
 19. Pecqueur B., Processus cognitifs et construction des territories économiques [w:] Economie de la connaissance et organisations, dir. B. Guilhon, P., Huard M. Orillard, l’Harmattan, Paris 1997.
 20. Pietrzyk I., «Fenomen technopolii» a postęp techniczny i rozwój regionalny, „Gospodarka Planowa” 1989, nr 8-9.
 21. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.
 22. Pommier P., Les systèmes productifs locaux, La documentation française, Paris 2002.
 23. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 24. Reverdy B., Présentation de 28 SPL. Analyse de cas, DATAR, Paris 2001.
 25. Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu