BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Funkcje rachunkowości wobec funkcji celu przedsiębiorstwa
The Function of Accounting in Relation to the Aims of the Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 829, s. 21-33, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Cele przedsiębiorstwa, Funkcje rachunkowości, Teoria agencji, Teoria kontraktów
Accounting in enterprise, Corporate objectives, Function of accounting, Agency theory, Contract theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie funkcji pełnionych przez współczesną rachunkowość wobec zmian zachodzących w strukturze funkcji przedsiębiorstwa, zwłaszcza wobec rozdzielenia funkcji właścicielskich i zarządczych. W niniejszym artykule uznano, że zasadniczą cechą systemu tak złożonego, jak przedsiębiorstwo, jest to, że powstało ono w celu pomnożenia kapitału wniesionego przez różnych interesariuszy. Omówiono pojęcie przedsiębiorstwa, przyczyny jego powstania oraz ewolucję jego celów, zwłaszcza wobec teorii agencji i kontraktów oraz przedyskutowano problematykę istnienia oraz zmian zachodzących w ujęciu funkcji rachunkowości. (fragment tekstu)

The aim of the article is to describe the function fulfilled by accounting in the face of structural changes in the functioning of the firm, in particular, in relation to the distinction between ownership and management. The author describes the changing conception of the firm from the neoclassical model to problems pertaining to theories of agency and contract. The functions of accounting integrate and complement one another in firms considered from a contractualist perspective as a bundle of agreements between stakeholders. The varying legal and organisational forms of firms led R. Mattessich (1995) to distinguish between three research programmes in accounting in order to meet the demand for information originating from different stakeholders. However, the usefulness of information to decision-making cannot be the criterion for evaluating information disclosed in financial reports, because such usefulness implies the need to identify target groups of stakeholders, which may entail a neglect of other groups’ interests, whereas the information is supposed to enable the settling of accounts between them. The choice of useful information remains, therefore, a matter for stakeholders, but a system of accounting should give the least biased information possible, something that in the relationship between owners and management presents a particular challenge in relation to the problem of agency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G. [1970], The Market for “Lemons”: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 84, no. 3.
 2. Alchian A.A., Demsetz H. [1972], Production, Information Costs, and Economic Organization, „The American Economic Review”, vol. 62, no. 5.
 3. American Accounting Association [1977], A Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance, Sarasota.
 4. Armstrong M.S. [1977], The Politics of Establishing Accounting Standards, „Journal of Accountancy”, vol. 143, no. 2.
 5. Arrow K.J. [1985], Granice organizacji, PWN, Warszawa.
 6. Ball R., Brown P.[1968], An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, „Journal of Accounting Research”, vol. 6, no. 2.
 7. Barkema H.G., Gomez-Mejia L.R. [1998], Managerial Compensation and Firm Performance: A General Research Framework, Academy of Management Journal, vol. 41, no. 2.
 8. Belkaoui A. [1981], Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovivh, San Diego.
 9. Berle A.A., Means G.C. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Commerce Clearing Mouse, New York.
 10. Blaug M. [1995], Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Blyth M.L., Friskey E.A., Rappaport A. [1986], Implementing the Shareholder Value Approach, „The Journal of Business Strategy”, vol. 6, no. 3.
 12. Burzym E. [1997], Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, Rachunkowość, nr 1-2.
 13. Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, Economic, New series, vol. 4.
 14. Copeland T, Koller T., Murrin J. [1997], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa.
 15. Cyert R.M., March J.G. [1992], A Behavioral Theory of the Firm, 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 16. Dąbrowski J. M. [1990], Cele przedsiębiorstw o różnych typach własności, „Ekonomista”, nr 6.
 17. Dobija M. (red.) [2005], Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Dopuch N., Sunder S. [1980], FASB’s Statements on Objectives and Elements of Financial Accounting: A Review, „The Accounting Review”, vol. 55, no. 1.
 19. Eisenhardt K. M. [1989], Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management, „The Academy of Management Review”, vol. 14, no. 1.
 20. Fama E.F. [1980], Agency Problems and the Theory of the Firm, „Journal of Political Economy”, vol. 88, no. 2.
 21. Fama E.F. [1991], Efficient Capital Markets: II, „The Journal of Finance”, vol. 46, no. 5.
 22. Fama E.F., Jensen M.C. [1983], Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics”, vol. 26, no. 2.
 23. Financial Accounting Standards Board [FASB], [1978], Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.
 24. Ijiri Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association.
 25. International Accounting Standards Board [IASB], [1989], Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
 26. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4.
 27. Knight F.H. [1921], Risk, Uncertainty and Profit, first ed., Hart, Schaffner & Marx, Boston: Houghton Mifflin Company, The Riverside Press, Cambridge.
 28. Kuhn T.S. [1968], Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 29. Lim S.S., Sunder S. [1991], Efficiency of Asset Valuation Rules Under Price Movement and Measurement Errors, The Accounting Review, vol. 66, no. 4.
 30. Littleton A. C. [1935], Auditor Independence, „Journal of Accountancy”, April.
 31. Marris R. [1995], Managerial Capitalism in Retrospect, Macmillan, London.
 32. Mattessich R. [1995], Critique of Accounting. Examinations of the Foundations and Normative Structure of an Applied Discipline, Quorum Books, Westport, London.
 33. Rozporządzenie nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 34. Simon H.A. [1972], Theories of Bounded Rationality [w:] Decision and Organization, C.B. Radner, R. Radner, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 35. Skrzywan S. [1973], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 36. Sunder S. [1978], Accuracy of Exchange Valuation Rules, „Journal of Accounting Research” vol. 16, no. 2.
 37. Sunder S. [1997], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati.
 38. Szychta A. [1993], Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji Thomasa S.Kuhna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 127.
 39. Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 40. Tosi H.L., Katz J.P., Gomez-Mejia L.R. [1997], Disaggregating the Agency Contract: The Effects of Monitoring, Incentive Alignment, and Term in Office on Agent Decision Making, „Academy of Management Journal”, vol. 40, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu