BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych
The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 820, s. 15-29, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Organizacje wielokulturowe, Różnice kulturowe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Szkolenie międzykulturowe
Economic globalization, Intercultural organisation, Cultural differences, Communication in organisation, Intercultural training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono nasilający się proces globalizacji, umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw oraz zmniejszania się krajowych ryków pracy. Zaprezentowano badania, które miały na celu opracowanie założeń ramowych programu szkolenia w zakresie podnoszenia efektywności komunikowania się w organizacjach wielokulturowych. Starano się odpowiedzieć na pytanie: na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania pracowników do pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w pierwszym dokonano analizy literatury przedmiotu, w drugim opracowano kwestionariusz ankiety służący do weryfikacji wyników zebranych dzięki wywiadowi indywidualnemu oraz wnioskom płynącym z analizy literatury. Artykuł kończy prezentacja wyników uzyskanych w obu etapach badania.

The article begins with a discussion of the growth in the range of communications issues that appear in a multicultural environment, followed by a presentation of the essence of the issue. The research goals are then defined and research tools that can be used to carry out the research presented along with a two-step research procedure. This is followed by a presentation of methods for choosing the research samples in each step as well as their structure. The article closes with a presentation of the results obtained from both steps of the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrałojć M. [2004], Czynnik kulturowy w ZZL - badania międzykulturowe, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  2. Fine M.G. |1995|, Building Successful Multicultural Organizations: Challenges and Opportunities, Quorum Books, London.
  3. Freimuth J., Krieg R., Schäder M. [2005], Kulturelle Konflikte in deutsch-chinesischen Joint-Ventures: Dargestellt am Beispiel der Einführung von Konzepten der Personalführung, „Zeitschrieft für Personalforschung",, nr 2.
  4. Koonce R. [2001], Redefining Diversity, „Training and Development“, nr 55(12).
  5. Kossakowska M., Sołtysińska I. [2002], Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Laguna M. [2004], Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  7. Miller K. [2005], Organizational Communication: Approaches and Processes, Thomson Wadsworth.
  8. Rae L. [2004], Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Szreder M. [2004], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu