BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Studium niematerialnych zasobów organizacji
A Study of an Organisation's Intangible Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 820, s. 31-46, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością
Intangible assets, Enterprise value, Market value of enterprise, Value management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane ujęcie kwestii związanych z zasobami niematerialnymi jest oczywiście jednym z wielu możliwych, pozwala jednak uporządkować poruszone zagadnienia. Czerpiąc z założeń nurtu zasobowego, przedstawiono pogląd, zgodnie z którym zasoby należy traktować jako podstawę potencjału konkurencyjności. W modelu konkurencyjności opartej na zasobach dowodzi się bowiem, że współczesne przedsiębiorstwa budują przewagę konkurencyjną opartą na posiadanych zasobach, w szczególności zasobach niematerialnych, w tym wiedzy, pozwalającej dostarczać klientom unikatowe wartości – oferowane produkty i usługi. Nadrzędnym wyzwaniem we współczesnych organizacjach jest zatem dążenie do funkcjonowania w sieciach relacji, najlepiej niesymetrycznych i zdominowanych przez przedsiębiorstwo jako dysponujące unikatowymi, rdzennymi kompetencjami. (fragment tekstu)

The article is devoted to systematising the concepts of intangible resources, invisible assets and intellectual capital. The terms are differentiated and the links between them established. The discussion begins with an examination of the increasing role intangible resources play in the creation of the twenty-first century organisation. Selected classifications of intangible resources are presented followed by a discussion of the terms "intangible assets" and "intellectual capital". Finally, the specific character of intangible resources and challenges in managing them are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen D. [2004], Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington.
 2. Becker B., Huselid M., Ulrich D. |2002|, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Calvert J. [2003], Intangible Assets, „Accountancy Ireland", April, nr 35/2.
 4. Daum J.H. [2003], Intangible Assets and Value Creation, John Wiley & Sons, Chichester.
 5. Dobija D. [2003a], Metodyka szacowania wiedzy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Dobija D. [2003b], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Godziszewski B. [2001], Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P. [2004], Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, „Harvard Business Review", February, nr 2.
 11. Lev B. [2003a], Intangible Assets Concepts and Measurements, New York University Press, New York.
 12. Lev B. [2003b], Remarks on the Measurement, Valuation, and Reporting of Intangible Resources, „Economic Policy Review - Federal Reserve Bank of New York", September, nr 9/3.
 13. Lev B., Daum J.H. [2004], The Dominance of Intangible Assets: Consequences for Enterprise Management and Corporate Reporting, „Measuring Business Excellence", vol. 8, nr 1.
 14. Low J., Cohen Kalafut P. [2004], Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Łukasiewicz G. [2001], Kapitał intelektualny w organizacjach - możliwości jego pomiaru [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 16. Marcinkowska M. [2000], Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Nakamura L. [2003], A Trillion Dollars a Year In Intangible Investment and the New Economy [w:] Intangible Assets: Values, Measures, and Risks, Oxford University Press, Oxford.
 19. Obłój K. [1995], Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 20. Obłój K. [2002], Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 21. Patterson R. [2002], Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 22. Pierścionek Z. [1996], Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Podszywałow A. [2006], Wartości niematerialne i prawne [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 24. Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 25. Shaffer J. [2006], Managing Intangible Assets, „Communication World", March/April, nr 23/2.
 26. Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora", Toruń.
 27. Teece D.J. [2000], Managing Intellectual Capital: Organizational, Strategic, and Policy Dimensions, Oxford University Press, New York.
 28. Ulrich D., Creelman D. [2006], In Touch with Intangibles, „Workforce Management", May, nr 85/9.
 29. Urbanek G. [2006], Kapitał intelektualny [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 30. Warner M., Wilzel M. [2005], Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu