BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Model doboru kooperanta ze względu na jego zasoby niematerialne
A Model for Selecting a Cooperating Firm Based on its Intangible Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 820, s. 47-62, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Potencjał przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Wartość zasobów niematerialnych, Zarządzanie aliansami strategicznymi
Strategic alliances, Potential of enterprise, Intangible assets, Value of intangible resources, Management of strategic alliances
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono najnowsze trendy w zarządzaniu organizacją, w tym rosnące zainteresowanie problematyką zasobów niematerialnych (idei, informacji i relacji). Wzięcie ich pod uwagę może być decydujące w ustaleniu pozycji konkurencyjnej organizacji sieciowych XXI w. Globalizacja i zainteresowanie zasobami niematerialnymi wiąże się z aliansami strategicznymi. Wynikają one z umiędzynarodowienia działalności i są wskazywane jako jeden ze sposobów pozyskiwania i pomnażania zasobów niematerialnych. Artykuł koncentruje się na prezentacji ośmiostopniowego modelu wyboru współpracujących przedsiębiorstw w oparciu o ich zasoby niematerialne.

The article starts with a presentation of the latest tendencies in organisational management in the twenty-first century, including the growing interest in problems of organisations' intangible resources, especially their creation or acquisition outside of the parent company and the current wave of mergers, acquisitions and strategic alliances. The main part of the paper focuses on the presentation and discussion of an eight-stage model for selecting a cooperating firm based on its intangible resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K.S., Quinn R.E. [2003], Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. [2000], Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Doz Y.L., Hamel G. [2006], Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Strategiczne partnerstwo - wspólny kurs na sukces, Helion, Gliwice.
 4. Harbison J.R., Pekar P. Jr. [1998], Smart Alliances: A Practical Guide to Repeatable Success, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 5. Lendrum T. [2000], The Strategic Partnering Handbook: The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances, The McGraw-Hill Book Company, Sydney.
 6. Low J., Cohen Kalafut P. [2004], Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Lucewicz J. [1999], Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 823, Wrocław.
 8. Martyniak Z. [1998], Metodologia wartościowania pracy. Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 9. Mendel T. [1993], Badanie wiarygodności partnera gospodarczego, „Przegląd Organizacji", nr 7.
 10. Pietruszka A. [2000], Przygotowanie aliansu strategicznego. Klucz do sukcesu przyszłego porozumienia [w:] Alianse strategiczne przedsiębiorstw, red. K. Kowalska, Triada, Dąbrowa Górnicza.
 11. Pietruszka-Ortyl A. [2007], Kapitał intelektualny organizacji [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
 12. Rigsbee E. [2000], Developing Strategic Alliances, Crisp Publications, Menlo Park.
 13. Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 14. Segil L. [1998], Strategische Allianzen: Systematische Planung und Durchführung von Unternehmensallianzen, Midas Verlag AG, St. Gallen-Zürich.
 15. Stankiewicz M.J. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora", Toruń.
 16. Sulejewicz A. [1997], Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 17. Zbiegień-Maciąg L. [1999], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu