BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy
Poland's Organisational Culture as a Source of Barriers to the Creation of Knowledge-based Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 820, s. 63-74, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Organizacje oparte na wiedzy, Bariery rozwojowe
Organisational culture, Knowledge-based organisations, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej polskiej kultury organizacyjnej i modelu kultury organizacji opartej na wiedzy oraz wskazanie, w jakim stopniu polska kultura narodowa będzie przyjmować rozwiązania zawarte w teorii organizacji opartej na wiedzy. W przeprowadzanej analizie cech kultury polskiej zastosowano metodologię badań G. Hofstedego, przyjęto więc także zaproponowane przez niego rozumienie kultury organizacyjnej: kultura jako zjawisko społeczne jest „kolektywnym zaprogramowaniem umysłu człowieka, które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej". W wypadku kultury organizacyjnej owo zaprogramowanie umysłu należy ograniczyć do tych sytuacji, w których rozważa się sposoby myślenia i zachowania w obrębie organizacji. (fragment tekstu)

The article looks at the results of research on Polish organisational culture and its basic characteristics, based on G. Hofstede's methodology. It presents a comparative analysis of a model of a knowledge-based organisation's culture with the virtues of Poland's national culture. It also highlights the numerous cultural barriers which could prove significant impediments to the creation in Poland of organisations based on knowledge and the application of knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aniszewska G. [2007], Kultura organizacyjna - istota zjawiska [w:] Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. eadem, PWE, Warszawa.
  2. Cewińska J., Wojtaszczyk K. [2005], Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego w świetle badań empirycznych [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Cewińska J., Wojtaszczyk K. [2007], Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
  4. Hofstede G. [2000], Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
  5. Hofstede G., Hofsiede G.J. [2007], Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
  6. Mikuła B. [2007], Kultura organizacji inteligentnej [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
  7. Mikułowski Pomorski J. [2007], Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzynarodowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.
  8. Nasierowski W., Mikuła B. [1998], Cultural Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices, „Organization Studies", nr 19.
  9. Sitko-Lutek A. [2004], Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  10. Sułkowski Ł. [2005], Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu