BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brańka Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Znaczenie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla rynku dóbr przemysłowych w Polsce
The Importance of Underground Storage of Natural Gas for the Industrial Goods Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 830, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gazownictwo, Magazynowanie, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Marketing przemysłowy
Gas manufacture, Storage, Fuel and energetic economy, Industrial marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gaz ziemny jest jednym z najważniejszych źródeł energii w Polsce i na świecie, a jego wykorzystanie wciąż rośnie. Należy zauważyć, że gaz ziemny jest podwójnie użyteczny, gdyż poza produkcją energii jest wykorzystywany także jako surowiec w przemyśle chemicznym. Coraz większa skala wykorzystania gazu w gospodarce wynika z jego przydatności zarówno dla pojedynczych gospodarstw domowych, jak i odbiorców przemysłowych, którym służy do wytwarzania dóbr i usług. Celem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia podziemnych magazynów gazu ziemnego dla funkcjonowania rynku dóbr przemysłowych w Polsce. Podziemne magazyny są niezbędnym elementem systemu gazowniczego w Polsce, a gaz ziemny jest wykorzystywany przede wszystkim przez odbiorców przemysłowych i niejednokrotnie jest niezbędny w prowadzonej przez nich działalności. (fragment tekstu)

The article identifies the role that underground storage of natural gas plays in the functioning of the industrial goods market in Poland. It first presents and analyses information concerning natural gas consumption in the country and the significance of this resource to the Polish economy, focusing especially on consumers who use gas to run a business. The article also contains information on Poland's use of underground gas storage units and their role in the country's gas system. The influence of legislation concerning gas storage on the functioning of the industrial goods sector is examined. The article concludes with a presentation of the growth prospects for the storage of natural gas in Poland from the perspective of the industrial goods market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2007", nr 3, Sprawozdanie z działalności Prezesa URE - 2006, www.ure.gov.pl.
 2. Dyrektywa 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r.
 3. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2000, 2001, Warszawa 2002.
 4. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w lalach 2002, 2003, Warszawa 2004.
 5. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004, 2005, Warszawa 2006.
 6. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006, Warszawa 2007.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 189.
 8. Kublik A., Koń trojański rosyjskich gazowników w Polsce?, „Gazeta Wyborcza", 28.01.2008.
 9. Kwinta W., Monopol na wolnym rynku, „Energia Gigawat" 2007, nr 3(87).
 10. Malinowski D., Liberalizacja to nie rewolucja, „Nowy Przemysł" 2007, nr 2(106).
 11. Materiały Urzędu Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl.
 12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r., MP nr 42, poz. 562.
 13. PGNiG, raport roczny 2006.
 14. Prospekt emisyjny akcji PGNiG SA z siedzibą w Warszawie.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, Dz.U. nr 178, poz. 1252.
 16. Surówka-Marszałek D., Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 17. Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1999.
 18. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, Dz.U. nr 52, poz. 343.
 19. Warsztaty „Magazynowanie gazu i paliw - nowa ustawa i jej konsekwencje", Warszawa, 9-10 maja 2007, materiały niepublikowane.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu