BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocurek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki
Economic and Non-economic Determinants of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 830, s. 129-139, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny
Factors of economic development, Regional development strategy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem szkicu jest próba przedstawienia najważniejszych czynników oddziałujących na rozwój regionalny. Ze względu na złożoność podjętej tematyki oraz ograniczoną objętość artykułu zarysowano jedynie niektóre determinanty rozwoju regionalnego. Autor usiłował wykazać, że czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne są od siebie uzależnione i pomijanie jednych z nich zniekształca wyniki prowadzonych analiz. (fragment tekstu)

The starting point for the deliberations in this article is a definition of regional development from the point of view of its determinants. Regional development as an economic category is first briefly described, the concept defined, its source traced and a way to measure it provided, with the essence and attributes of the regional development process following. The connections between social and economic factors arc also explored, as is the growth of an innovation economy. There can be no doubt that creating sustainable competitive advantage in a region is determined by social, economic, environmental, cultural, local and regional conditions. In conclusion, key factors in high economic growth, enabling regional development and the building of knowledge-based sectors arc elaborated. The aim of the article is to analyse the main factors of regional development, especially its socio-economic determinants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson A.E., Kuenne R.E., Regional Economic Dynamics [w:] Handbook of Regional and Urban Economics, ed. by P. Nijkamp, Elsevier, North-Holland, Amsterdam 1987.
 2. Ashworth G.J., Paradygmaty i paradoksy planowania przyszłości [w:] Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.
 3. Bennett R.J., Hordijk L., Regional Econometric and Dynamie Models [w:] Handbook of Regional and Urban Economics, ed. by E.S. Mills, P. Nijkamp, Elsevier, North-Holland, Amsterdam 1987.
 4. Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] J. Parysek, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 5. Herbst M., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 6. Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki Iw:] Dzieła, t. 7, Cybernetyka, Warszawa 1977.
 7. Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970.
 8. Marków N., Rewolucja naukowo-techniczna. Analiza, perspektywy, skutki, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 9. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 10. Prandecka B., Nauki ekonomiczne a środowisko przyrodnicze, PWE, Warszawa 1983.
 11. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 1995.
 12. Purchla J., Dziedzictwo a rozwój [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenia Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2000.
 13. Rajkiewicz A., Polityka społeczna, PWE, Warszawa 1979.
 14. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1972.
 15. Secomski K., Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, PWE, Warszawa 1978.
 16. Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 17. Sobala-Gwosdz A., Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 18. Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, red. J. Targalski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 19. Szczepański M.S., Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2000.
 20. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu