BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tendera-Właszczuk Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kelm Hanna (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej
Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 832, s. 5-40, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Teoria integracji, Historia integracji europejskiej, Integracja społeczna, Imigracja, Cudzoziemcy
Integration theory, History of European integration, Social integration, Immigration, Foreigners
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania
France, Netherlands, Germany, United Kingdom
Abstrakt
Sytuacja imigrantów w Unii Europejskiej zmieniła się bardzo w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a w związku z wydarzeniami, o których wspomniano zagadnienie asymilacji imigrantów ze społeczeństwem europejskim stało się bardzo aktualne. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z asymilacją imigrantów w wybranych krajach UE. Omówione zostaną współczesne problemy dotyczące stymulacji imigrantów w tych krajach. Celem artykułu jest wskazanie, że dotychczasowa polityka integracyjna nie przyniosła spodziewanych skutków. (fragment tekstu)

From French assimilation policy to Dutch multiculturalism, integration policies differ widely among the Member States. It appears, however, that none of those policies is effective, a fact borne out by the numerous ethnic conflicts that have taken place in recent years. During the last few decades Member States have allowed millions of immigrants from third-world countries to settle in the EU, and current problems with their integration cannot be ignored. This article sheds light on integration policies in the selected Member States of France, Germany, the Netherlands and the UK. Its main objective is to show the barriers to the integration of immigrants in those countries and attempt to determine what kind of integration policy should be implemented in the EU in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaś M., Asymilacja - koncepcje przełomu XX i XXI wieku, „Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 1.
  2. Kicinger A., Koncepcje integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym na przykładzie praktyki wybranych państw europejskich, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM, Warszawa 2005, http://www.iom.pl/integracja-260.html, 15.07.2008.
  3. Migrants’ Experiences of Racism and Xenophobia in 12 EU Member States. Pilot Study, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, May 2006, http://eumc.europa.eu, 5.07.2008.
  4. Non-national Populations in the EU Member States, European Communities, Brussels 2006, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache /ITY_OFFPUB/KS-NK-06-008/EN/KS-NK-06-008-EN.PDF.
  5. Pędziwiatr K., Od islamu migrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Nomos, Kraków 2007.
  6. Special Eurobarometer Survey on Discrimination in the EU, 65.4.2006, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm, 1.07.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu