BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąba Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy
EU Labour Market Policy Concerning the Disabled
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 832, s. 41-58, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Regulacje prawne
Labour market, Employment policy, Disabled people, Disabilities employment activity, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych obszarów polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie jej państw członkowskich, w aspekcie rynku pracy. Rozważania prowadzone w pracy służyć mają zweryfikowaniu poglądu, że niespójne działania Wspólnot Europejskich na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowane od połowy lat 70. XX., uległy w latach 90. Przekształceniu w spójną politykę. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the main tenets of European Union policy concerning the labour market and the disabled who live on EU territory. The thoughts presented should support the view that inconsistent measures taken by the European Community on the professional activation of disabled individuals from the mid 1970s gave way in the 1990s to coherent policy. The article consists of two parts. The first focuses on the general characteristics of EU policy concerning disabled individuals in the labour market, while the second (points 4-6) looks at the Union's most important legal acts shaping the current EU policy in this area and also provides a summary of the issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Candidate Countries Eurobarometer 2002.1: The Social Situation in Countries Applying for European Union Membership, European Commission 2002.
 2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of Disabled People in the Enlarged European Union: The European Action Plan 2006-2007, COM (2005) 604 final.
 3. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of Disabled People in the Enlarged European Union: The European Action Plan 2008-2009, COM (2007) 738 final.
 4. Communication of the Commission: Equal Opportunities for People with Disabilities: A European Action Plan, COM 650 final.
 5. Council Directive Establishing a General Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation (2000/78/EC).
 6. Disability and Social Participation in Europe, European Commission, Eurostat, Bruksela 2001.
 7. The Employment Situation of People with Disabilities in the European Union, European Commission - Employment & Social Affairs, Bruksela 2001.
 8. Gałęziak J., Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2004.
 9. Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, UKIE, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 2005, http://www.cie.gov.pl,1.01.2007.
 10. Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002.
 11. Raising Employment Levels of People with Disabilities - The Common Challenge, Commission Staff Working Paper, SEC (1998) 1550.
 12. Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei), Dz.Urz. UE C 325 z 24 grudnia 2002 r.
 13. Wapiennik E., Piotrowicz R., Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy, UKIE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu