BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając-Frąs Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
The Status of Women on the European Union Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 832, s. 59-81, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w rodzinie, Zatrudnienie kobiet, Praca kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Dyskryminacja kobiet
Female economic activity, Women in family, Women employment, Female labour, Equal rights for women and men, Women's discrimination
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia podstawowe teorie i modele objaśniające uczestnictwo kobiet w rynku pracy w powiązaniu z obciążeniem obowiązkami domowymi. W dalszej części opracowania przedstawiono ramy polityki Unii Europejskiej w zakresie równości kobiet i mężczyzn, podstawowe regulacje mające na celu wyrównanie szans obu płci na rynku pracy oraz czynniki kształtujące zawodową pozycję kobiet w krajach Unii Europejskiej. W ostatniej części opracowania zawarto analizę wybranych danych statystycznych. Nakreślone zostały również problemy związane z nierównomiernym obciążeniem obowiązkami opiekuńczymi. (fragment tekstu)

The author examines the situation of women on the EU labour market. The article consists of the basic theories and models illustrating the participation of women in the labour market with regard to the reconciliation of professional and family life. The basic framework of EU policy on the equality of women and men on the labour market and the fundamental legal regulations meant to level the playing field are presented along with basic factors shaping the professional position of women in the countries of the EU, including stereotypical ways of thinking about male and female roles in society. The article also presents an analysis of selected statistical data on the differences in employment rates, the employment rates for part-time work, and the average gross wages in EU member countries. An outline of the basic problems concerning the uneven distribution of child-rearing responsibilities follows. The author believes that despite the reduced disproportion in both the level of employment and salaries men and women receive, the principle of balanced economic independence and equal pay for work of the same value has not been realised in the countries of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 2. Barro R.J., Becker G.S., Fertility Choice in a Model of Economic Growth, „Econometrica” 1989, nr 57 (2).
 3. Becker G.S., A Theory of the Allocation of Time, „Economic Journal” 1965, nr 75(299).
 4. Becker G.S., Ekonomiczne teorie zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 5. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R.F., Human Capital, Fertility and Economic Growth, cz. 2, „Journal of Political Economy” 1990, nr 98.
 6. Doorne-Huiskes A. van, Równe szanse w Unii Europejskiej: teoria i praktyka [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 7. Duszczyk M., Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie zatrudnienia, „Rynek Pracy” 1998, nr 6.
 8. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 9. Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990.
 10. Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Elipsa, Warszawa 2002.
 11. Goldschmidt-Clermont L., Economic Evaluations of Unpaid Household Work: Africa, Asia, Latin America and Oceania, International Labour Office, Genewa 1987.
 12. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.
 13. Gronau R., Home Production. A Forgotten Industry, „The Review of Economics and Statistics” 1980, nr 62(3).
 14. Hochschild A., Machung A., The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home, Viking, New York 1989.
 15. Juster F.T., Stafford F.P., The Allocation of Time, Empirical Findings, Behavioral Models and Problems of Measurement, „The Journal of Economic Literature” 1991, nr 29(2).
 16. Kotowska I.E., Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, GUS, Warszawa 2004.
 17. Lewis J., Åström G., Equality, Difference and State Welfare: Labour Market and Family Policies in Sweden, „Feminist Studies” 1992, nr 18(1).
 18. Malinowski K., Charakterystyka europejskiego rynku pracy, Materiały Centrum Informacji Europejskiej, UKIE, Warszawa 1999.
 19. Measurement and Valuation of Unpaid Contribution: Accounting through Time and Output, INSTRAW, Santo Domingo 1995.
 20. Meulders D., Plasman O., Plasman R., Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 21. Między domem a pracą. Rekomendacje, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 22. Polityka społeczna i zatrudnienie, red. B. Zaborowska, T. Czyszek, Pełnomocnik Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Warszawa 2001.
 23. Prawo pracy. Część I. Opracowanie analityczne, red. M. Matey-Tyronicz, UKIE, Warszawa 1998.
 24. Sytuacja kobiet na rynku pracy. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, red. A. Nehring, Abrys, Kraków 2001.
 25. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budzowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 26. Weidenfeld W., Wessen W., Europa od Ado Z, Wydawnictwo Wokół Nas, Gliwice 1996.
 27. Winston G.C., The Timing of Economic Activities, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 28. Work and Parenthood - Comparative Data Analysis and Policy Implications, red. I.E. Kotowska, Workplace 6, DIALOG project, The Institute of Statistics and Demography, SGH, Warszawa 2005.
 29. Wunderink-van Veen S., Nowa ekonomia gospodarstwa domowego: dzieci a udział kobiet w rynku pracy [w:] Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijkstra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu