BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005
Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 837, s. 5-18, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Konkurencyjność gospodarki, Środki trwałe
National economy, Economy competitiveness, Fixed assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przeprowadzona została analiza zmian, które wystąpiły w zasobach kapitałowych polskiej gospodarki w latach 1995-2005 oraz podjęto próbę oceny ich wpływu na kształtowanie się zdolności konkurencyjnej naszego kraju w tym okresie. Dane statystyczne wykorzystane w artykule zaczerpnięto z publikacji GUS, w szczególności Roczników statystycznych RP oraz opracowań Inwestycje w środki trwałe w gospodarce narodowej z lat 1996-2006. (fragment tekstu)

The formation of a country’s international competitiveness has for many years been the subject of interest for economists and practitioners of business life alike. This should not surprise, as the openness of the country’s economy and its attendant ability to compete in the international arena have become an imperative in the face of the increasing momentum of globalisation processes and regional economic integration that have grown out of the modern day world economy. In addition to its presentation of basic theoretical aspects of international economic competitiveness, the article assesses changes that have arisen in capital resources in the Polish economy and the influence they have had on shaping the country's factor competitiveness in the years 1995-2005. The analysis employed indices characterising the transformation of production assets (including, for example, the level of decapitalisation, sector and industry structure, and productivity) as well as finance capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski W., Reganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
  2. Bombińska E., Zasoby technologiczne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej [w:] Handel międzynarodowy 2001, Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków 2001.
  3. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografie i Opracowania SGPiS, nr 153, Warszawa 1984.
  4. Huebner D., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista” 1994, nr 3.
  5. Inwestycje w środki trwałe w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, wydania z lat 1996-2006.
  6. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa?, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 6.
  7. Lubiński M., Michalski S., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
  8. Misala J., Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, Prace i Materiały nr 141, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 1995.
  9. Porter M.E., The Competetive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
  10. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa, wydania z lat 1996-2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu