BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej
Changes in the Conditions of Export in Poland as a Result of the Adoption of the Instruments and Rules of the European Union's Common Export Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 837, s. 19-40, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Wspólna Polityka Handlowa, Obrót towarowy, Regulacje prawne
Export, Common Commercial Policy, Commodity turnover, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawową zasadą wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w wywozie jest swoboda eksportu, czyli brak ograniczeń ilościowych i ceł eksportowych. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach Wspólnota może używać środków ochronnych, w tym zakazu eksportu (najbardziej restrykcyjny sposób), wymagać pozwoleń na wywóz i licencji wywozowych, a także nadzoru statystycznego. Ponadto, niektóre towary ze Wspólnoty są objęte przepisami szczególnymi, wobec których stosuje się w eksporcie środki ochronne. Zaliczyć do nich można eksport towarów o znaczeniu strategicznym, w tym: materiałów i technologii podwójnego zastosowania, broni i amunicji oraz innych, takich jak wywóz odpadów szkodliwych dla środowiska, substancji niszczących warstwę ozonową, roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, dóbr kultury i sztuki, czy handlu diamentami. Omówiono również zmiany taryfowe warunków dostępu do rynków krajów trzecich w Polsce po akcesji.

A fundamental tenet of the European Union’s common trade policy in exporting goods is freedom of export; this means a lack both of quantitative limits and export duties. However, in particularly justified cases the Community can use protective means including the banning of export (the most restrictive means), requiring export permits and licenses, and statistical supervision. Moreover, some goods in the Community are covered by special regulations, and protective means are applied in exporting (and usually in importing) them. They may include the export of goods with strategic value including dual-use materials and technologies, weapons and ammunition, and others such as environmentally harmful waste, ozone depleting substances, plants and animals threatened by extinction, cultural goods and art, and the diamond trade. Changes in the conditions of trade with non-EU countries resulting from the implementation of EU common trade policy instruments and rules on export are therefore tied to the adopting of measures for limiting export on the EU level. Additionally, changes in the conditions of exporting goods to formerly non-member countries of the EU after Poland’s own accession came about as a result of Poland's former customs status in other countries and the current status of the EU (tariff conditions on entrance). Following Poland’s accession to the European Community, tariff conditions of access did not substantively change for goods exported to non-EU countries, and Poland is therefore granted (like the EU-15 countries) most-favoured-nation status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Gutowska A., Proces z Kimberley, www.psz.pl.
  2. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
  3. Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Branta, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006.
  4. Polska w Unii Europejskiej, t. 2, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
  5. Ryszka J., Praktyka wykonywania sankcji gospodarczych przez Unię, „ Europejski Przegląd Sądowy” 2007, styczeń.
  6. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu