BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców
New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 837, s. 75-86, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Handel międzynarodowy, Struktura handlu zagranicznego, Rozwój handlu
Export, International trade, Structure of foreign trade, Trade development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa
Poland, Asia, Africa, South America, Central America
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w strukturze geograficznej eksportu zarówno na świecie, jak i w Polsce. Zidentyfikowano nowy, potencjalnie atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców pozaeuropejski rynek zbytu. Szczególną uwagę poświęcono Chinom i Indiom, których gospodarki, zgodnie z Banku Światowego, będą odgrywać dominującą rolę w światowym handlu przez następne dziesięć do dwudziestu lat. Zanalizowano również polski eksport do Afryki i Ameryki Południowej, identyfikując Republikę Południowej Afryki i Brazylię jako dwa dynamicznie rozwijające się rynki oraz wskazując je jako potencjalnie najkorzystniejsze rynki, którymi warto się zainteresować w najbliższej przyszłości.

The article presents changes occurring in the geographic structure of both worldwide and Polish export. The author identifies new, potentially attractive, if largely geographically and culturally distant, markets for Polish products and briefly presents the prospects for ramping up their expansion. Characterised by huge potential for economic growth and dynamic commercial trading, it is mainly Asian markets that Polish exporters should more actively engage with. In this article particular attention is given to China and India, whose economies, according to the World Bank, will play a dominant role in global trade for the next ten to twenty years. The analysis also characterises Polish export to Africa and South America, identifying the Republic of South Africa and Brazil as two dynamically growing markets, and indicating large near-term growth potential worthy of increased interest on the part of Poland’s exporters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarny E., Śledziewska K., Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004 „Bank i Kredyt” 2007, kwiecień.
  2. Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  3. Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.
  4. Indie - przewodnik eksportera, WEH, New Delhi 2006.
  5. Mapa możliwości polskiego eksportu - kraje pozaunijne, IKiCHZ, Warszawa 2006.
  6. Podstawowe uwarunkowania deficytu w polskim handlu z azjatyckimi krajami rozwijającymi się, IKiCHZ, Warszawa 2006.
  7. Poradnik eksportera - Brazylia, WEH, Brasilia 2007.
  8. Rocznik statystyki międzynarodowej 2006, GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu