BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
The Mobility of Students Pursuing a Bachelor's Degree in Spatial Economy at the Cracow University of Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 842, s. 85-102, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Gospodarka przestrzenna, Programy studiów
Students, Higher education, Spatial economy, Higher education curriculum
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba określenia skali mobilności edukacyjnej (w aspekcie teoretycznym, z uwzględnieniem struktury płci oraz motywów) osób, które rozpoczęły studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku gospodarki przestrzennej na krakowskim na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jako główne źródło informacji umożliwiające przygotowanie niniejszego opracowania wykorzystano materiały pozyskane z Dziekanatu Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród studiujących na tym kierunku (I stopień studiów). (fragment tekstu)

The article undertakes a retrospective study of the Bachelor's degree in spatial economy offered at the Cracow University of Economics (UEK). The spatial range of students who come to Cracow to pursue the degree, gender structure and motivation of those who study full lime or part time are covered in the analysis. The paper uses information from the Dean's office of the Finance Department of UEK and the results of questionnaire research conducted on students pursuing a Bachelor's degree in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1999 r., Dz.U. nr 10 poz. 86.
  2. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164 poz. 1365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu