BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji
An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 843, s. 57-72, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Mikroprzedsiębiorstwo, Badania marketingowe, Marketing międzynarodowy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca
Business activity, Micro-enterprise, Marketing research, International marketing, Company image, Entrepreneur
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Szwecja
Poland, Sweden
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba weryfikacji nastawienia do prowadzenia działalności gospodarczej wśród mikroprzedsiębiorców w Polsce i w Szwecji w świetle badań własnych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań ankietowych w Polsce oraz w Szwecji, obejmujących reprezentowane pod względem branżowym i geograficznym próby mikroprzedsiębiorstw na terenie wybranych krajów. (fragment tekstu)

Employing the authors’ own research, the article seeks to verify attitudes of micro-entrepreneurs to running a business in Poland and Sweden. Broken down by sector and geographic location, the analysis is based on questionnaire research carried out on micro-enterprise owners in the two countries (Poland, N = 1066) and (Sweden, N = 1041). Individuals in both were found to be satisfied with running their own micro-enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.
 2. Cheng J.L.C., The Role of Cross-National Research in Organizational Inquiry: A Review and Proposal, Academy of Management Proceedings, USA 1984.
 3. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 4. Eriksson B., Larsson P., Šaruckij M., Business Start-up Motives and Satisfaction among Swedish Self-employed, „World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development” 2006, vol. 2, nr 4.
 5. Hofstede G., Culture’s Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organisations Across Nations, Sage Publications, Newbury Park, CA 2003.
 6. Hofstede G., Uncommon Sense about Organisations: Cases, Studies and Field Observations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1994.
 7. Hull G.S., A Small Business Agenda: Trends in a Global Economy, University Press of America, USA 1986.
 8. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 9. McDougall P.P., Oviatt B.M., International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, „ Academy of Management Journal” 2000, vol. 43, nr 5.
 10. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 11. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 12. Saruckij M., Ericsson B., Larsson P., A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Micro Entrepreneurs in Poland and Sweden, paper presented at RENT XX, Brussels, November 2006.
 13. Schumpeter J. A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA 1934.
 14. Szarucki M., Ericsson B., Larsson P., Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, ORGMASZ, 2007, nr 10.
 15. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 16. Thurik R., Entrepreneurship and Economic Growth [w:] Z.J. Acs, B. Carlsson, R. Thurik, Small Business in Modern Economy, Blackwell Publishers, 1996.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu