BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solek Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce
Legal Issues in Poland's Telecommunications Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 97-113, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Telekomunikacja, Rynek telekomunikacyjny, Prawo telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne, Regulacje prawne
Telecommunication, Telecommunication market, Telecommunication law, Telecommunications services, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W latach 90. zapoczątkowano zmiany prawne, instytucjonalne i regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji. Zmiany te miały wprowadzić możliwość konkurencji na tym rynku, zwiększyć dostęp do usług oraz poprawić ich jakość. W artykule przedstawiono cele i podstawowe przepisy, które określają funkcjonowanie tego sektora w prawie wspólnotowym prezentując go jako wyznacznik zmian w polskim prawie telekomunikacyjnym. Na zakończenie omówiono uwarunkowania prawne rozwoju sektora telekomunikacji w Polsce oraz zaproponowano kierunki dalszych zmian prawnych.

Legal and institutional changes initiated in the 1990s in the Polish telecommunications sector were intended to dig it out of the hole it had been in since the end of the second world war. These changes were implemented to introduce competition, increase access to service and improve quality. An important determinant in the changes was EU law on telecom regulation. The article presents the goals and basic regulations that highlight the functioning of the sector in EU law, with the Poland's binding legal rules and regulations governing telecommunications firms examined against this background. The evolution of legal regulations during the transformation are presented along with the responsibilities of the regulating organ and laws concerning the analysis and regulation of the relevant markets in telecommunications. The directions of future legal changes in the sector aimed at, above all, better consumer protection are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, LexisNexis, Warszawa 2002.
 2. Brodecki Z., Gromnicka E., Układ Europejski z komentarzem, Warszawa 2002.
 3. Dornisch D., Dynamika konkurencji w polskim sektorze telekomunikacyjnym: regulacja, prywatyzacja i rozwój multi-sieci [w:] Charakterystyka wybranych sektorów infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, red. B. Błaszczyk, A. Cylwik, Raporty CASE nr 27, Warszawa 1999.
 4. Gąsiewski M., Włodarska M., Traktat akcesyjny - rozwiązania przejściowe [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 5. Infrastruktura - klucz do rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003, http://www.mi.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty/l/infrastruktura_klucz_do_rozwoju_ii_l_09_2003.doc (luty 2008).
 6. Kontkiewicz-Chachulska H., Kubasik J., Przemiany w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce po roku 1989 [w:] Studia nad integracją europejską, red. R Jasiński, T. Skoczny, t. 3: Telekomunikacja, Warszawa 1997.
 7. Łobodziński M., Telekomunikacja [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, red. Z. Brodecki LexisNexis, Warszawa 2004.
 8. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, http://pl.wikinews.org/wiki/Nowelizacja_prawa_telekomunikacyjnego (luty 2008).
 9. Resiak A., Polityka telekomunikacyjna [w:] Infrastruktura. Acquis communautaire, Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.
 10. Solek A., Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 11. Streżyńska A., Zasada otwartej sieci, „Telecom Forum" 1999, nr 1.
 12. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mt.gov.pl/viewattach.php/id/5f9541c28777811e0327d4609e36ecbf (luty 2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu