BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magdoń Jadwiga (BMM Spółka z o.o., Rzeszów), Nowarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Diagnoza stanu e-administracji w Polsce
Evaluation of E-administration State in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 838, s. 51-77, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Społeczeństwo informacyjne, Informatyzacja administracji państwowej, e-usługi publiczne, e-administracja, Biuletyn Informacji Publicznej
Public administration, Information society, Computerization of state administration, Public e-services, e-government, Public Information Bulletin
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę zdiagnozowania stanu elektronicznej administracji w Polsce w kontekście ogólnego planu jej rozwoju w Europie. Szczególną uwagę zwrócono na strategie informatyzacji administracji publicznej oraz wdrożenie koncepcji elektronicznych urzędów. Zaprezentowano przykłady polskich inicjatyw dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dokumentów rządowych opublikowanych m.in. przez Sejm i Senat RP, Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczegółowo omówiono kolejne etapy organizowania e-urzędów w Polsce: tworzenie Biuletynu Informacji Elektronicznej, wnoszenie podań w postaci elektronicznej przez interesantów przy wykorzystaniu ogólnodostępnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, zarządzanie dokumentami elektronicznymi i budowanie e-archiwów. (abstrakt oryginalny)

The article makes an attempt of assessment of electronic administration state in Poland against a background of its general development plan in Europe. Many political initiatives undertaken from 1994 and concerning the information society have been described. The most important documents, published as results of common debate about everyday utilisation of information technology tools, systems and techniques for activation and development of European society, have been reminded. Special attention has been paid to strategy of public administration computerisation and to implementation of e-offices ideas. In reference to historical debates, the paper submits many Polish initiatives concerning information society development and a number of government documents published by Polish Parliament, State Committee for Scientific Research, Ministry of Scientific Research and Information Technology, Ministry of Infrastructure, Ministry of the Interior and Administration and other institutions. In a context of public administration operation, the article thoroughly discusses the particular stages of e-offices organisation in Poland, i.e. 1) creation of Electronic Information Bulletin, 2) submitting letters of application in electronic form with use of common information and communication technology, 3) electronic documents management, 4) creation of archives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 434
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K. [2005], Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Bliźniuk G. [2007], Plan informatyzacji państwa na lata 2007-2010, http://www.mswia. gov.pl/download.php?s=l&id=2675 (data dostępu: 12.03.2007).
 3. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce [2000], Komitet Badań Naukowych, http://kbn.icm.edu.pl/cele/indexl.html (data dostępu: 9.03.2007).
 4. Historia e-government. Pierwsze działania kształtujące e-government w Polsce, http://www.egovernment.spoleczenstwoinformacyjne.pl/index.php?option=com_con-tent&task=view&id=43&Itemid=99999999&limit=l&limitstart=3 (data dostępu: 24.03.2007).
 5. Historia e-government. Pierwsza, historyczna dekada e-government w zjednoczonej Europie, http://www.egovernment.spoleczenstwoinformacyjne.pl/index.php7option-=com_content&task=view&id=43&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=1 (data dostępu: 24.03.2007).
 6. i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu zatrudnienia, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/com_229_i2010_310505_fv_pl.doc (data dostępu: 8.03.2007).
 7. Internetowa encyklopedia PWN, http://encyklopedia.wp.pl/encidl619639,sz_tresc.html (data dostępu: 13.03.2007).
 8. Jachowicz M. [2004], e-Administracja jako konsekwencja powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Casus”, nr 3.
 9. Kaczorowska A., Papińska-Kacperk J. [2005], e-Usługi w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce na tle pozostałych krajów [w:] Informatyka i administracja, red. J. Oleński, G. Bliźniuk, J.S. Nowak, PTI, Katowice.
 10. Kopniak M. [2006], Outsourcing digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów, Materiały konferencyjne, Info-festiwal ’06 dla administracji i korporacji „Praktyczny i dostępny wymiar e-administracji”, CPI, Warszawa, 6 grudnia.
 11. Raport Bangemanna, http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.html (data dostępu: 24.03.2007).
 12. Rośnie zainteresowanie usługami zarządzania dokumentem klienta, realizowanymi w modelu outsourcing [2006], ArchiDoc Sp. z o.o., http://www.biznespolska.pl/ analizy/report.php?reportid=10341&search%5Btitle%5D=&search%5Bcategoryid%5D=&search%5Bpubli-sherid%5D=428&search%5Bperiod%5D=&search%5Bper-Page%5D=30 (data dostępu: 13.03.2007).
 13. Rynek usług zarządzania dokumentami w Polsce, http://www.egospodarka.pl/article/ articleprint/20606/-l/20 (data dostępu: 13.03.2007).
 14. Sibiga G. [2004], Ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej jako jeden z trybów udostępniania informacji publicznej [w:] Współczesne problemy samorządu terytorialnego: dostęp do informacji publicznej, red. A. Drogoń, A. Lityński i G. Sibiga, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy.
 15. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 [2005], Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 24 czerwca 2005, http://www.fiiz.pl/res/ serwisy/bip-fiiz/komunikaty/_007_47031.pdf (data dostępu: 12.03.2007).
 16. Strona główna BIP, http://www.bip.gov.pl.
 17. Uzasadnienie dla projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, http://www.bip.gov.pl/document.asp?id=18 (data dostępu: 28.03.2007).
 18. Waglowski P., Jedno okienko będzie jednak zamknięte, http://prawo.vagla.pl/node/6744(data dostępu: 23.03.2007).
 19. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/45_3067_PLK_HTML.htm (data dostępu: 25.05.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu