BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trąbka Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zasady tworzenia polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania systemów informatycznych
Rules of Creation of Enterprise Accounting Policy in the Area of Information Technology Application
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 838, s. 147-159, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Polityka rachunkowości, Systemy informatyczne, System informacyjny rachunkowości
Accounting in enterprise, Accounting policy, Computer system, Accounting information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest określeniu zasad konstruowania dokumentacji systemu informatycznego rachunkowości (SIR), która jest istotnym elementem polityki rachunkowości przedsiębiorstwa. Tworzenie i dokumentowanie jej w jednostce gospodarczej wynika z zapisów ustawy o rachunkowości. Praktyka pokazuje jednak, że stworzenie poprawnej dokumentacji w zakresie SIR jest dla wielu przedsiębiorstw problemem - w artykule wskazano publikacje ekspertów z tej dziedziny oraz powołano się na przeprowadzone badania ankietowe. W pierwszej części artykułu określono obecny stan uregulowań prawnych w zakresie tworzenia dokumentacji SIR oraz pokazano faktyczny poziom realizacji zaleceń ustawodawcy w polskich przedsiębiorstwach. W drugiej części artykułu podjęto próbę uporządkowania kwestii dotyczących poprawnej dokumentacji. W trzeciej części zdefiniowano trzy aspekty struktury funkcjonalnej, teletechnicznej oraz danych SIR. Pozostałe aspekty, ze względu na obszerność zagadnienia, związane ze specyfikacją procesu przetwarzania danych księgowych oraz kwestiami bezpieczeństwa SIR staną się tematem kolejnych opracowań. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to rules determination for accounting information system (AIS) documentation, which is a significant factor of enterprise accounting policy. Creating and documenting of accounting policy in a business organisation is the responsibility that arises from the Accounting Act. In practice however (the article indicates the accountancy experts” publications and refers to performed poll researches), it turns out that a creation of correct AIS documentation is a considerable problem in many enterprises. In the first part of the paper, the current state of legal regulations for AIS documentation creating has been presented and actual degree of legislator recommendations realisation in Polish companies has been illustrated. The second part makes an attempt of arrangement of factors that should be considered in a correct documentation. The third part of the article thoroughly defines three aspects of functional, technical and data structure of AIS. The remaining issues concerning the accounting data processing and the security of AIS, due to the extent of the problem, will be submitted in next papers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedziczak I. [2000], Uchybienia sprawozdań finansowych, referat opublikowany w materiałach XXV Konferencji INFRA 2000, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg.
  2. Gierusz J. [2001], Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk.
  3. System rachunkowości wspomaganej komputerem [1999], red. I. Dziedziczak, J. Stępniewski, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
  4. Szymczak-Madej K. [2005], Poznawcze i decyzyjne problemy audytu wewnętrznego w systemie informatycznym rachunkowości, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  5. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. [2005], Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice.
  6. Yourdon E. [1996], Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu