BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gniewek Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Lublińska-Kasprzak Bożena (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
Tytuł
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich
The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 840, s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Środki pomocowe UE, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Rural areas, EU aid funds, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rolnictwo to dział wytwórczy, w którym poprzez wykorzystanie zasobów przyrody, umiejętności ludzi oraz zastosowanie kapitału uzyskuje się produkty żywnościowe i nieżywnościowe, a także surowce do dalszego przetwarzania. Umożliwia ono produkcję odnawialną oraz jest praktycznie jedynym dostawcą podstawowych składników żywności. (…) Celem niniejszego opracowania jest próba oceny kierunków i stopnia wykorzystania unijnych środków pomocowych w realizacji celów wspólnej polityki rolnej (WPR) w Polsce. (fragment tekstu)

The paper presents the evolution of the Common Agricultural Policy and its meaning for agriculture and rural development in post-accession Poland. The progress of the multiple reforms and changes in the legal regulations which led to the currently binding set of the aims and rules of the Common Agricultural Policy in the EU and Poland are also examined. Financing and instruments used in the implementation of CAP including direct payments and RDP instruments such as early retirement, support for semi-subsistence farming, producer groups, and other instruments for balanced rural development are presented, as are the means of implementing the Structural Funds policy. Following analysis of the payments supporting development of the agriculture and rural areas made in 2004-2006, the authors attempt to determine the practical conditions and results of absorbing EU funds. They also make recommendations for the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 5114, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR - dokonania i zamierzenia, red. W. Pomajda, ARiMR, Warszawa 2004.
 2. ARiMR - rok po akcesji, red. W. Pomajda, ARiMR, Warszawa 2005.
 3. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa 2007.
 4. Bielecki Sz., Wspólna polityka rolna [w:] Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Financial Report 2005 of the European Union, Office for Official Publications of the Europen Communities, Luxembourg 2006.
 7. Informacja z realizacji zadań ARiMR w 2007 r., ARiMR, styczeń 2008 r.
 8. Just M., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2008.
 9. Klepacki B., Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi [w:] Polska wieś 1025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Report 2006. UE Budget 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 12. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 r., Departament Analiz i sprawozdawczości ARiMR, Warszawa 2008.
 13. Stabryła K., Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008 (praca doktorska niepublikowana).
 14. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Placet, Warszawa 2008.
 15. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej, tekst ujednolicony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa 2005.
 16. Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, Dz.U. 2004, nr 6, poz. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu