BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej
Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 840, s. 59-76, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Źródła finansowania, System finansowy, Pożyczki, Pomoc finansowa UE, Fundraising
Budgeting, Source of financing, Financial system, Loans, EU financial aid, Fundraising
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione podstawowe fundusze funkcjonujące w obrębie Unii Europejskiej. Gromadzenie środków za pomocą budżetu ogólnego UE, jak i pozostałych funduszy, umożliwia prawidłową realizację zadań unijnych. Jednak ze względu na charakter prawny Wspólnot Europejskich, jak i Unii Europejskiej tworzonych obecnie przez 27 państw członkowskich, zarządzanie unijnymi środkami finansowymi wciąż napotyka trudności. (fragment tekstu)

Financing of the European Union is effected through the collection and disbursement of public funds provided by member states in order to perform common tasks. This system is complex, since it is formed by both entities (institutions), funds, instruments and other elements. The present study presents the basic funds functioning in the European Union. Fundraising by the general EU budget and other funds enables the proper execution of EU tasks. However, because of the legal nature of the European Communities and the European Union created by the 27 member states, managing EU funds remains difficult. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvier M., Esclassan M.Ch., Lassale J.P., Finances publiques, LGDJ, coll. Manuel, Paris 2006.
 2. Durousset M., Les politiques communautaires, Ellipses, Paris 1992.
 3. Les finances publiques de l’Union européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2002.
 4. Financial Report 2005 of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 5. Financial Report 2006. EU budget 2006, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 6. Guziejewska B., Zakres i funkcje budżetu Unii Europejskiej [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, t. II, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 7. Laffan B., The Finances of the European Union, St. Martin’s Press, Inc., New York 1997.
 8. Lechantre M., Schajer D., Le budget de l’Union européenne, Réflexe Europe, La Documentation Française, Paris 2003.
 9. The Operational Priorities of the European Investment Bank, http://www.europa.eu.int (czerwiec 2007).
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Potteau A., Recherches sur l’autonomie financière de l’Union européenne, Dalloz, Paris 2004.
 13. Steckel-Montes M.Ch., L’essentiel des finances publiques communautaires, Gualino éditeur, Paris 2005.
 14. Council Regulation No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (EC, Euratom) (OJ 2002, L248).
 15. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, OJ C 325/2002 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki traktatu z Nicei).
 16. Traktat z 8 kwietnia 1965 r. ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (traktat o fuzji) OJ 152 z 13 lipca 1967 r.
 17. Traktat o Unii Europejskiej OJ C 325/2002 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki traktatu z Nicei).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu