BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przegląd metod planowania budżetowego
An Overview of Budget Planning Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 840, s. 77-91, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Budżet, Środki publiczne, Finanse publiczne, Zarządzanie finansami
Budget, Public funds, Public finance, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zostaną omówione problem z zakresu planowania budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem metod planowania i ich wpływu na jakość planowania. Na procedurę planowania składa się ogół działań mających na celu przygotowanie dokumentu będącego podstawą realizacji zadań państwa. (…) Ze względu na dużą złożoność planowania dochodów budżetowych, w dalszej części opracowania zostaną przybliżone problemy związane z metodami planowania wydatków budżetowych. (fragment tekstu)

Budget planning is the first step in the process of managing public funds. Before commencing work on a new state financial plan, the methods to be used during the budget creation process are chosen. Analysis of these methods illustrates that budget planning should be based not only on the extrapolation from previous years of the size of the tasks and funds figured into the state’s financial plans onto coming years, but also on observations of the changing socio-economic situation and its influence on the types and magnitude of the needs that can and must be met. The article describes the problems in budget planning with a particular focus on planning methods and their influence on the quality of budget planning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 2. Cheek L. M., Zero-Base Budgeting Comes of Age, AMACOM, New York 1977.
 3. Enhancing the Cost Effectiveness of Public Spending, „OECD Economic Outlook” 2003, no 74.
 4. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 5. Fleeter H., Lee L., Walker L., Revenue Forecasting [in:] Case Studies in Public Budgeting and Financial Management, eds A. Khan, W.B. Hildreth, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2003.
 6. Kaleta J., Informator budżetowy, PWE, Warszawa 1989.
 7. Kaleta J., Planowanie budżetowe, PWE, Warszawa 1982.
 8. Lee R.D., Johnson R.W., Public Budgeting Systems, Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland 1994.
 9. Lyden F.I., Lindenberg M., Public Budgeting in Theory and Practice, Longman Publishers, New York 1983.
 10. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, eds R. Allen, D. Tommasi, „OECD Governance” 2001, nr 6.
 11. McKinney J.B., Implementing and Managing Zero-Base Budgeting [in:] Case Studies in Public Budgeting and Financial Management, eds A. Khan, W.B. Hildreth, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2003.
 12. Misiąg W., Planowanie budżetowe w samorządach, Municipium SA, Warszawa 2005.
 13. Reforma systemu finansowego państwa, red. J.Kaleta, PWE, Warszawa 1991.
 14. Szewczuk A., Metodyczne dylematy identyfikowania siły oddziaływania instrumentów organizacyjnych i ekonomicznych na funkcjonowanie sektora publicznego [w:] Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 15. Wyman S.M., Budgeting Reform in the United States and Poland. Promise and Problems, Rector’s Lectures Series, Kraków 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu