BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej
The Free Flow of Goods as One of the Freedoms of the European Union's Common Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 845, s. 21-41, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jednolity rynek wewnętrzny, Swoboda przepływu towarów w UE, Wspólny rynek europejski
European Single Market, Free movement of goods within the EU, Single European market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pojęcie rynku wewnętrznego pojawiło się w pierwotnym prawie wspólnotowym w Jednolitym akcie europejskim. Wcześniej ustawodawca wspólnotowy posługiwał się pojęciem wspólnego rynku. Problem polegał na tym, że pojęcie wspólnego rynku nie zostało w traktacie o EWG wyjaśnione. Jednoznacznej definicji tego terminu nie wprowadził również Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w wydawanych przez siebie orzeczeniach ETS zamiennie posługiwał się terminami: „rynek wewnętrzny", „wspólny rynek" oraz „jednolity rynek". Z kolei określenie „jednolity rynek" nie jest pojęciem traktatowym, można się z nim jednak spotkać w niektórych oficjalnych dokumentach wspólnotowych, a także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości; chociaż należy zaznaczyć, że nie we wszystkich wersjach językowych (np. w wersji niemieckiej i holenderskiej występuje w zasadzie wyłącznie termin „rynek wewnętrzny"). Wydaje się, że mimo pewnych różnic interpretacyjnych termin „jednolity rynek" może być uznany za synonim terminu „rynek wewnętrzny" (a także „wspólny rynek"), i taką zasadę przyjęto w tym opracowaniu. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania jednej z fundamentalnych zasad wspólnego rynku, a mianowicie swobody przepływu towarów. (fragment tekstu)

The free flow of goods is one of the fundamental principles of the internal market and consists of the unrestrained exchange of goods between member countries. The principle of the free flow of goods applies to products arriving from EU countries and those introduced legally on the Community customs territory. The free flow of goods can be considered from an external perspective, in other words through the lens of customs tariffs and common trade policy, and from an internal perspective which applies to the common market (internal market). In order to make the free flow of goods possible, it was necessary to eliminate physical, technical, and fiscal barriers. The physical barriers included border controls and stops as well as various customs and other documents required for goods to clear customs between member countries. Beyond statistical purposes, they served to ensure imported goods would meet countries' requirements on product quality, harmful substance content, product safety for users, etc. Technical barriers concern the various national systems (technical regulations and norms) applying to the requirements on quality, safety, content, and the labeling of goods, the admission of goods for trading and attendant procedures, and market supervision. Fiscal barriers include the different tax systems, the amount of taxes, and tax collection methods including direct ones, namely VAT and excise duties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Czermińska M., Swoboda przepływu towarów i usług w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia [w:] Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, czynniki i uwarunkowania, red. K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
  2. Hagemejer J., Michałek J., Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią Europejską, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
  3. Integracja Europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
  4. Komarecka E., Kulinicz T., Akcyza 2003 r., Difin, Warszawa 2003.
  5. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
  6. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
  7. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Wspólnot Europejskich, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 1994.
  8. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2001.
  9. Zombirt J., Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008.
  10. Zucker C., Wernicke S., Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Zawodowa, Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu