BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konkurencyjność eksportu i jej miary
Measuring Competition in Export
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 845, s. 43-59, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Miary konkurencyjności gospodarki, Konkurencyjność eksportu, Handel zagraniczny
Competitiveness, Economic competitiveness measure, Export competitiveness, Foreign trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost eksportu jest postrzegany tak przez ekonomistów, jak i rządy krajów jako zjawisko niezwykle pożądane z punktu widzenia gospodarki każdego kraju i jej rozwoju. Możliwości zwiększania sprzedaży eksportowej, zwłaszcza w warunkach sukcesywnie postępującej liberalizacji obrotów światowego handlu, pozostają w ścisłym związku z konkurencyjnością oferty eksportowej. Dlatego też konkurencyjność eksportu stała się przedmiotem wielu analiz, prowadzonych zarówno niezależnie, jak i w obrębie badań dotyczących międzynarodowej konkurencyjności całych gospodarek narodowych. Celem niniejszego opracowania jest próba przybliżenia pojęcia konkurencyjności eksportu oraz zaprezentowania wybranych mierników służących jej ocenie. (fragment tekstu)

The paper attempts to shed light on the essence of international competition and the controversy surrounding the use of this economic category in relation to various subjects in economic life. Basic trends in how competition is defined are presented, particularly competition in the export sector along with the classification and overview of selected methods of measuring it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Dornbush R., Fisher S., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1994.
 2. Bieńkowski W., Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny? [w:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski, red. E. Latoszek, WSHiFM, Warszawa 2000.
 3. Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w lalach 1981-1988, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1993.
 4. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografie i Opracowania, nr 153, SGPiS, Warszawa 1984.
 5. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 6. Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 7. Donges J., Riedel J., The Expansion of Manufactured Exports in Developing Countries: An Empirical Assessment of Supply and Dem and Issues, „Wirtschaftlichcs Archiv" 2002,nr 113.
 8. Gorynia M., Luka konkurencyjności na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 10. IMD's World Competitiveness Yearbook 1996 Edition. The Fundamentals of World Competitiveness, IMD, Lousanne 1996.
 11. Jagiełło M., Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Studia i Materiały, nr 80, IKiCHZ, Warszawa 2003.
 12. Johns R.A., International Trade Theories and the Evolving International Economy, St. Martin Press, New York 1985.
 13. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 14. La H. et al., Export Competetiveness of Vietnam, China and Members of Asean in US and Japanese Markets, www.vern.org.vn/projects.
 15. Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, IRiSS, Warszawa 1995.
 16. Lubiński M., Smuga T., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski: uwarunkowania i perspektywy, IRiSS, Warszawa 1995.
 17. Measurement an Implications of Changes in OECD Countries' International Competitiveness, OECD Economic Outlook 1992, nr 5.
 18. Misala J., Intensywność i struktura uczestnictwa Polski w wymianie między narodowej w okresie transformacji [w:] Handel zagraniczny. Metody - problemy - tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 19. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
 20. Misala J., Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, IGŚ, SGH, Warszawa 1995.
 21. Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 22. Oughton C., Whittman C., Aiginger K., A Framework for Evealuating the Dynamie Competetiveness of Countries, „Structural Changes and Economics Dynamics" 1998, nr 9.
 23. Panic M., Rajan A.H., Product Changes in International Countries' Trade; 1965-1968, „National Economic Development Office Monograph" 1971, nr 2.
 24. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 25. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 26. Radło M.J., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 27. Siebert H., Locational Competition: A Neglected Paradigm in the International Division of Labour, „The World Economy" 2006, vol. 29, nr 2.
 28. Turner A., Golub S., Towards a System of Multilateral Unit Labour Cost-based Competitiveness Indicator for Advanced, Developing and Transition Countries, IMF Working Papers, nr 151, Washington 1997.
 29. WTO's Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, „International Trade" 2003, nr 12.
 30. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 31. Wziątek-Kubiak A., Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii, „Ekonomista" 2004, nr 6.
 32. Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, „Ekonomista" 1996,nr 4.
 33. Zielińska-Głębocka A., Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu