BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009
The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 845, s. 121-131, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Konkurencyjność eksportu, Struktura eksportu
Foreign trade, Export competitiveness, Export structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę konkurencyjności polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2008. Pozytywnie na ten rozwój wpłynęło przystąpienie naszego państwa do Unii Europejskiej. Do najważniejszych czynników należało niewątpliwie zniesienie barier handlowych w relacjach z innymi naszymi partnerami handlowymi w ramach wciąż poszerzającej się geograficznie Unii Europejskiej oraz to, że polskie towary od 1 maja 2004 r. są już na rynkach państw trzecich traktowane jako made in EU.

The paper presents an analysis of the competitiveness of Polish exports on the Russian market in the years 2003-2007. It indicates that dynamic growth occurred, which, contrary to the fears of some, was facilitated by Poland's access to the European Union. Analysis shows that the structure of Polish exports to Russia has changed in relation to the period preceding the 1998 Russian crisis. Currently the most important groups of products finding buyers among Russian consumers are industrial machinery goods, accounting for nearly one-third of the value of Poland's exports to Russia, and industrial-chemical products at over one-fifth of the total. Agricultural-foods products come in third, though their share of total Polish exports has fallen over the past 10 years from 43% to 11%. In terms of particular sectors of goods, statistics show that Polish exporters have a significant share in Russia's import of plastics, wood and stone products, glass, ceramics, and furniture. The competitiveness of Polish construction services is also seen in a positive light. However, there are a number of barriers holding back the competitiveness of Polish exports to the Russian market, the most important being the protectionist trade policy the country employs through tariff and legal-administrative instruments to limit access to its market. The unstable socio-political climate, weak image of Polish brands there, and the presence of strong competition from international firms as well as imports from China all work against Poland widening its presence on the Russian market. The chance for growth in export to Russia is seen to reside in growing internal demand, improved competitive quality of Polish products and the intensification of pro-export measures on the part of the Polish government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. „Biuletyn Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie", Moskwa 2007-2009.
  2. Bronikowska A., Rosja - partner specjalny, „Nowe Życie Gospodarcze" 2005, nr 15.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Rosji, WPHI, Moskwa 2007.
  4. Wybrane bariery w handlu z Rosją, WPHI, Moskwa 2008.
  5. Zmiany w eksporcie z Polski produktów rolno-spożywczych w kontekście ograniczeń importu z Polski do Rosji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu