BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosenko Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce
Lying and Truthfulness in Business
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 25-36, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Etyka działalności gospodarczej, Etyka biznesu
Business activity, Business activity ethics, Business ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W biznesie, prawdomówność i przeciwstawne jej kłamstwo stanowią jeden z najważniejszych problemów etyki biznesu. Z etycznego punktu widzenia, prawdomówność nie jest ograniczona do zaufania, ale obejmuje również uczciwość i sprawiedliwość. Zanalizowano aksjologiczne ujęcie prawdomówności i kłamstwa. Przedstawiono również ich etyczną ocenę. Na koniec autor stara się odpowiedzieć na pytanie: prawdomówność: nakaz czy powinność?

In business, truthfulness and its inverse, lying, comprise an important ethical and economic issue. From an ethical point of view, truthfulness is not limited to trust, but encompasses honesty and justice, though in the realm of business ethics attempts to blur the pathological sense of lying are easily encountered. The author intends to illustrate that lying in business is common and clearly harmful. He examines the axiological aspect of truthfulness and lies to indicate their ambivalence, in terms of both intentions and consequences. An essential link between truthfulness and good or lying and bad does not necessarily exist, but rather the value of each depends on a double intention: First, to be honest or to mislead, and, second, in so doing to achieve particular advantages or some form of good for a second individual. Consequently, the ethical assessment of truthfulness and lies is not clear, because they can be a tool for realising diverse values. However, this does not concern lies in the economic sphere, where the intention to mislead is the result of a desire to achieve specific benefits. These lies are clearly wrong. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antas J., O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Kraków 2008.
  2. Augustyn Św., „On Lying" (De mendacio), http://www.newadrent.org/fathcrs/1312.htm, 18.01.2011.
  3. Carr A., Czy blefowanie w biznesie jest etyczne [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. Kaler, PWN, Warszawa 1999.
  4. Chudy W., Filozofia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003.
  5. Ekman P, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Warszawa 1997.
  6. Jackson J., Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999.
  7. Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 1997.
  8. Kotarbiński T. Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
  9. Sternberg E., Czysty biznes, etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu