BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka / Centrum Językowe)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata
Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 49-69, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Business activity, Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W „The Economist", opiniotwórczym tygodniku brytyjskim o zasięgu globalnym, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych, opublikowano w styczniu 2008 r. specjalny raport1 na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR), ciekawej idei opierającej się na fenomenie odpowiedzialności. W siedmiu artykułach wchodzących w skład tego raportu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak: obywatelska postawa firmy, ład korporacyjny, globalizacja, zarządzanie ryzykiem, zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, neutralizacja dwutlenku węgla, standaryzacja wytycznych i norm, które regulują działania przedsiębiorstw, a więc zagadnienia niezwykle ważne dla współczesnego świata. Ponadto w tzw. Leaders section pojawił się artykuł zatytułowany Jak „dobry" powinien być twój biznes?2. Specjalny raport „The Economist" wyróżnia się bardzo rzetelnym podejściem do zagadnienia, a opinie opiera na cytowanych opracowaniach naukowych, sondażach, rankingach (np. Fortune Global), analizach (np. Goldman Sachs) oraz na badaniach Economist Intelligence Unit (EIU), ośrodka analityczno-badawczego, którego prace często są w Polsce cytowane. W nawiązaniu do przedstawionych tam zagadnień w niniejszym artykule podjęto próbę rozważenia różnych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także poruszono problematykę wzajemnych relacji ekonomii i etyki. (fragment tekstu)

In the article the author looks at the important contemporary issue of corporate social responsibility (CSR), which is not only limited to the economic sphere, but can be more widely applied to social and ethical questions. A central question that inspires reflection on social responsibility is whether companies should be limited exclusively to economic activity. It is undoubtedly necessary to consider the larger context surrounding a company's liability towards all groups, not only shareholders but all stakeholders. The reference point for the description of many aspects of this debate was a series of articles published in 2008 in the prestigious magazine, "The Economist", which inspired the author to elaborate the ethical and philosophical foundations of CSR. Although it appears that homo economicus has dominated the perception of modern man, the fact remains that the business community should not lose sight of the ethical dimension inherent in such liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojanowski J., Wizerunek siec opłaca, „Magazyn Finansistów", 30.03.2007.
 2. Crook C., The Good Company. A Sceptical Look at CSR, „The Economist" 01.2005.
 3. Etyka biznesu po Enronie, red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005.
 4. Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.M. Ryan, J. Sójka, W drodze, Poznań 1997.
 5. Jackson C.W, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych , PWN, Warszawa 2008.
 6. Jak „dobry" powinien być twój biznes?, „The Economist", 01.2008.
 7. Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Teksty źródłowe, red. J. Filek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.
 8. Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków 2003.
 9. Filek J., Jeśli biznesem, biznesu jest biznes, Tygodnik Powszechny, „Ucho igielne" 2005, nr 17.
 10. Klein N., No Logo, Świat Literacki, Warszawa 2004
 11. Leibniz W., Teodycea, tłum. M. Frankiewicz, PWN, Warszawa 2001.
 12. Maitland A., Corporate Responsibility without the Waffle, „Financial Times" 28.12.2004.
 13. Porter M., Kramer M., Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review"12.2006.
 14. Reich R., Supercapitalism, Knopf, Nowy Jork 2007.
 15. Rok B., Więcej niż zysk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 16. Scheler M., Dobra a wartości. Stosunek wartości „dobry" i „zły" do pozostałych wartości i do dóbr. Wartości „wyższe" i „niższe" [w:] Z fenomenologii wartości, red. i tłum. W. Galewicz, PAT, Kraków 1988.
 17. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, Warszawa 1954.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu