BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Od epoché do Gelassenheit : "mistyczny" sens Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii
From Epoché to Gelassenheit - "The Mystical Sense" of Heidegger's Radicalisation of Phenomenology
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 103-114, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Fenomenologia, Poglądy filozoficzne
Phenomenology, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest projektowi radykalizacji fenomenologii Martina Heiddegera. Podstawowym celem jest pokazanie podobieństw strukturalnych, które występują między tym projektem i mistycznymi myślami Mistrza Eckharta. Przedstawiono relacje pomiędzy tymi dwoma istotnymi koncepcjami. Jedną z nich jest koncepcja epoché, która jest kluczem do tradycji fenomenologii. Drugi to Gelassenheit, który ma kluczowe znaczenie dla doktryny Eckharta.

The article is devoted to Heiddeger's project of the radicalisation of phenomenology. My basic aim is to show the structural similarities which occur between this project and the mystical thought of Master Eckhart. Following this line of thinking, I also attempt to show the philosophical relevance of Eckhart's thought, and use it to shed light on the tortuous course of Heidegger's project, which is difficult to explicate. A presentation of the relationship between two essential terms holds an important place in the paper. One is the concept of epoché, which is key to the tradition of phenomenology. The other is Gelassenheit, which is crucial to Eckhart's doctrine. In short, I believe Heidegger's later thought was also an attempt to radicalise Husserl's phenomenology. The path of this radicalisation can be schematically treated as an attempt to deepen and cross Husserl's concept of epoché by referencing the state of being gelassen, as described by Chart. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak P., Transcendentalny sens ontologii Heideggera, „Logos i Ethos" 2004, nr 2(17).
 2. Augustyniak P., Heidegger a Grecy. Myśl Parmenidesa jako źródło myślenia transcendentalnego, „Logos i Ethos" 2005, nr 1(18).
 3. Baran, Heideggera, Kraków 1988.
 4. Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.
 5. Heidegger M., Ku rzeczy myślenia, Warszawa 1999.
 6. Heidegger M., Odczyty i rozprawy, przeł. j. Mizera, Kraków 2002.
 7. Heidegger M., Onto-leo-logiczna struktura metafizyki, przeł. J. Mizera, „Logos i Ethos" 1991,nr 1.
 8. Heidegger M., Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996.
 9. Heidegger M., Wyzwolenie, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
 10. Heidegger M., Zasada racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
 11. Heidegger M., Znaki drogi. Warszawa 1999.
 12. Husserl E., Medytacje Kartezjańskie. Z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, Warszawa 1982.
 13. Meister Eckhart, Die deutschen Werke. Predigten, red. J. Quint, t. I, II, III Stuttgart [odpowiednio] 1958, 1971,1976.
 14. Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998.
 15. Pöggeler O., Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Warszawa 2002.
 16. Welte B., Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Freiburg-Base-Wien 1979.
 17. Wodziński C., Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu