BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizdrak Inga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Attitudes that Depreciate Participation in Social Unions in the Reflection of Karol Wojtyła - John Paul II
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 846, s. 115-130, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Postawy społeczne, Antropologia filozoficzna, Poglądy filozoficzne
Society, Social attitudes, Philosophical anthropology, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Celem artykułu jest próba dookreślenia tego, co stanowi istotę uczestnictwa w koncepcji Karola Wojtyły, czego staje się ono rezerwuarem w życiu wspólnoty społecznej oraz w jaki sposób wpływa na kształtowanie określonych postaw konkretnego podmiotu. Omówione zostaną również kwestie dotyczące pewnych wypaczeń uczestnictwa (w przyjęciu i podjęciu negatywnych postaw: konformizmu, uniku, indywidualizmu, totalizmu i alienacji). „Zdeformowane" uczestnictwo byłoby czymś na kształt iluzorycznej rozgrywki, w której człowiek staje się albo pasywnym pionkiem lub obojętnym na cele, jaki wspólnota chce osiągnąć, albo też bierze aktywny udział w realizowaniu jedynie partykularnego interesu z pominięciem dobra wspólnego. Wojtyła tego typu zdeformowane zaangażowanie poddaje krytycznej analizie i proponuje własną wizję wspólnoty, opartą na założeniach antropologicznych, w których uczestnictwo odsłoni się jako specyficzna zdolność podmiotu do tworzenia zarówno wspólnoty, ale także i siebie w niej. (fragment tekstu)

Thought on the phenomenon of participation, its essence and manifestations arc still essential to understanding its positive value and the key role it plays for particular entities and communities in society. Nonetheless, authentic participation requires a particular engagement of the will, an intellectual understanding of the goal, which is the common good, and creative activity of the members of a community. Participation has, above all, an anthropological sense, as it uncovers human subjectivity and at the same time humans' preparedness to exist with and for others. Participation does not strip the individual of his identity; quite the opposite, it provides the opportunity for a dialogical approach to others and to understand oneself through another. Participation understood in this way faces a number of threats which could in a more or less veiled manner deform it. In the philosophical thought of Karol Wojtyła the attitudes that deteriorate actual participation in the community are elaborated and analysed; conformity, individuality, totalism, avoidance and alienation all pervert the pursuit of the common good. Such attitudes are somewhat antipersonal and therefore non-humanitarian since they necessarily reconstitute an individual and limit his natural tendency to co-exist with and come to know the world along with another individual. They amount to a cramped interior discouraging free movement and the variety of forms it may take. If they are adopted, an individual maims his own freedom and the prospect of developing his humanity with the help of others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filek J., Filozofia jako etyka, Znak, Kraków 2001.
  2. Nagórny J., ks., Solidarność i sprzeciw w życiu społecznym, Roczniki Teologiczne, 1991-1992, t. XXXIX, z. 3.
  3. Oleschko H., Aniołów dyskretny lot, Wydawnictwo oo. Bernardynów „Calvarianum", Kalwaria Zebrzydowska 1996.
  4. Reale G„ Historia filozofii starożytnej., t. 1, RW. KUL, Lublin 1994.
  5. Tischner J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2006.
  6. Wojtyła K., Rozważania o istocie człowieka, WAM, Kraków 2003.
  7. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. III, KUL, Lublin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu