BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jabłoński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych
Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 854, s. 7-22, rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami
Human Resources Management (HRM), Employees competencies, Competence management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą systematyki podstawowych, współczesnych ujęć i modeli kompetencji pracowniczych przydatnych w procesie implementacji koncepcji zarządzania kompetencjami. (fragment tekstu)

The article seeks to show current approaches to and models of employee competencies. It examines the place and role of human resources in an organisation while also introducing a quantitative and qualitative approach to these competencies. Selected aspects of these competencies are presented from the perspective of structuralism, phenomenology and behaviourism are also presented, with both American and British models for identifying employee competencies discussed. Finally, the future development directions of the concept of competence management are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams K. [1996], Competency’s American Origins and the Conflicting Approaches in Use Today, „Competency”, vol. 3, nr 2.
 2. Boyatzis R.E. [1982], The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York.
 3. Boyatzis R.E., Leonard D.C., Rhee K.S., Wheeler J.V. [1996], Competences Can Be Developed, „Capability”, vol. 2, nr 2.
 4. Brundrett M. [2000], The Question of Competence: The Origins, Strengths and Inade-quacies of a Leadership Training Paradigms, „School Leadership & Management”, vol. 20, nr 3.
 5. Constable J., McCormick R. [1987], The Making of British Managers, BIM, London.
 6. Cullen E. [1992], A Vital Way to Manage Change, „Education,” nr 13, November.
 7. Drucker P. [1988], The Coming of New Organization, „Harvard Business Review”, Janu¬ary-February.
 8. Earley P. [1993], Developing Competence in School: A Critique of Standards-based Approaches to Management Development, „Education Management and Administration”, vol. 21, nr 4.
 9. Edmonds T. [1992], Management Development and the Management Charter Initiative Competence Approach to Management Development, „Educational and Training Technology International”, vol. 29, nr 3.
 10. Guest D. [1989], HRM Implications for Industrial Relations, New Perspective on Human Resource Management, Routledge, London.
 11. Handy C. [1987], The Making of Managers, MSC/NED/NEDC/BIM Report, HMSO, London.
 12. Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kotter J. [1982], The General Manager, Free Press, New York.
 14. Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Legge K. [1978], Power, Innovation and Problem Solving in Personnel Management, McGraw-Hill, Maidehead.
 16. Leszczyński D., Rasiński L. [2000], Przedmowa [do:] Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, PWN, Warszawa-Wrocław.
 17. Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 18. Macfarlane B., Lomas L. [1994], Competence-based Management Education and the Needs of the Learning Organization, „Education and Training”, vol. 36, nr 1.
 19. Martyniak Z. [2002], Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 20. Murray H.A. [1938], Explorations in Personality, Oxford University Press, New York.
 21. Nosal C. [1999], Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 22. Oleksyn T. [2001] System zarządzania kompetencjami - wybrane dylematy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 23. Pawlak Z. [2003], Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe, Pollext, Warszawa.
 24. Penrose E.T. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
 25. Pervin L.A. [1989], Persons, Situations, Interactions: The History of a Controversy and a Discussion of Theoretical Models, „Academy of Management Review”, vol. 14, nr 3.
 26. Porter M. [1991], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London.
 27. Pszczołowski T. [1978], Organizacja od dołu i od góry, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 28. Quinn J.B., Mintzberg H., James R.M. [1988], The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall, London.
 29. Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Rowland K.M., Summers S.L. [1981], Human Resource Planning: A Second Look, „Personnel Administration”, vol. 26, nr 12.
 31. Strategia personalna firmy [2000], red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa.
 32. Sutherland J., Canwell D. [2007], Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Szałkowski A. [1995], Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Ekonomika pracy w zarządzaniu. Księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, AE w Krakowie, Kraków.
 34. Walton R.E. [1985], Towards a Strategy of Eliciting Employee Commitment Based on Policies of Mutuality [w:] HRM Trends and Challenges, red. R.E. Walton, P.R. Lawrence, Harvard Business School Press, Boston.
 35. Zieleniewski J. [1981], Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu