BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wodecka-Hyjek Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Jabłoński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 854, s. 33-63, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie kompetencjami, Kapitał ludzki
Human Resources Management (HRM), Employees competencies, Competence management, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie metod identyfikacji, oceny, rozwoju kompetencji pracowniczych, a także normatywów w zakresie wynagradzania opartego na kompetencjach. Część prezentowanych metod ma charakter uniwersalny i może być wykorzystana do realizacji różnych funkcji zarządzania kompetencjami. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyse and assess selected, most-representative methods of competence management. It shows basic methods for identifying competencies, including questionnaires, the sketching of organigrams, and the construction of process models. It then goes on to discus methods for assessing the competencies, including the critical event method, competence tests, qualification scales, checklists, normal distribution, the personal portfolio, the 360° model, and assessment and development centres. Subsequent sections look at basic methods for developing individual competencies recognised by the American Compensation Association as the most effective - formal lecture training, widening the sphere of responsibilities, employee support (coaching, mentoring, counselling, and empowerment), independent projects and the periodic rotation of positions. The final part of the article describes tools that may be used to evaluate competencies in remuneration. It focusses particularly on a comparison of a traditional model for evaluating work and evaluation done on the basis of competence assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator -inspirator, Akade, Katowice.
 2. Armstrong M. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Bowen D.E., Lawler E.E. [1992], The Empowerment of Services Workers: What, Why, How, and When, „Sloan Management Review”, Spring.
 4. Cira D.J., Benjamin E.R. [1998], Competency-based Pay: A Concept in Evolution, Compensation and Benefits Review”, nr 30, September/October.
 5. Conway Ch. [1995], Mentoring Managers in Organisation, „Equal Opportunities International”, nr 3-4.
 6. Domsch M. [1993], Coaching - Spezialbehandlung für schwere Fälle, „IO Management Zeitschrift”, nr 10.
 7. Dubois D.D., Rothwell W.J. [2004], Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
 8. Filipkowska A., Jurek P., Molenda N. [2004], Pakiet kompetencyjny; metodologia i narzędzia, Wydawnictwo ProFirma, Warszawa.
 9. Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 10. Gościcka U., Sokołowska M. [2008], Jak znaleźć najlepszego kandydata, www.profirma.com.pl, 12 grudnia.
 11. Gray J.D., Lee M.J., Totta J.M. [1995], Mentoring at the Bank of Montreal, „Human Resource Planning”, nr 4.
 12. Harvey E. [1995], Coaching for Constant Improvement, „Executive Excellence”, nr 7.
 13. Kostera M. [2006], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 14. Lee M., Koh J. [2001], Is Empowerment Really a New Concept?, „The International Journal of Human Resource Management”, nr 7.
 15. Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 16. Ludwiczyński A. [2006], Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Mazer M.A., Nicholson W.W. [2004], Variable Competency Banding: Combining Variable Pay, Competencies and Broadbanding, „Workspan”, nr 47(5), May.
 18. Minter R.L., Thomas E.G. [2000], Employee Development through Coaching, Mentoring and Counseling: A Multidimensional Approach, „Review of Business”, Summer.
 19. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi [2003], red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 20. Oleksyn T. [2006J] Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Parsloe E. [1998], Coaching i mentoring [1998], Petit, Warszawa.
 22. Parsloe E., Wray M. [2002], Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Pocztowski A. [1996], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
 24. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 25. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 26. Popper M., Lipshitz R. [1992], Coaching on Leadership, „Leadership & Organization Development Journal”, nr 7.
 27. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie [1998], red. M. Gableta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Rand J.F., Franz R.S. [1998], Beyond Broadbanding, „ACA News”, nr 41(3), March.
 29. Rostkowski T. [1998], Ocena umiejętności menedżera, „Personel”, nr 2.
 30. Sidor-Rządkowska M. [2006], Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 31. Steinmann H., Schreyogg G. [1995], Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 32. Suchar M. [2003], Zarządzanie personelem w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 33. Ulrich J. [1993], Persönlichkeits-Coaching: der Weg zur überzeugenden Führungskraft, „IO Management Zeitschrift“, nr 10.
 34. Ward P. [2005], Ocena pracownicza 360 stopni metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 35. Witkowski T. [2000], Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 36. Wołoszko W. [2008], Asessment Center jako metoda oceny i selekcji pracowników, www. hrboard.pl, 31 maja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu