BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dach Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii
Socio-economic Development in Economic Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 872, s. 5-16, bibliogr. 29 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Teoria ekonomii, Czynniki wzrostu gospodarczego, Wzrost endogeniczny
Social economic development, Economic theory, Factors of economic growth, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie podzielone jest na trzy części. W pierwszej części omówiono znaczenie pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego. W drugiej sklasyfikowano czynniki wzrostu gospodarczego (w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym). Przedstawiono również determinanty wzrostu gospodarczego w modelach teoretycznych (klasycznym, keynesowskim i neoklasycznym), uwzględniono również teorię wzrostu endogenicznego zainicjowaną przez P. M. Romera. W trzeciej części omówiono typy wzrostu gospodarczego włączając ekstensywny, intensywny oraz trwały i zrównoważony rozwój z naciskiem na rolę ekorozwoju i gospodarki opartej na wiedzy.

The paper consists of three parts. The first discusses the meaning of the concepts of economic growth and development. In the second part, factors of economic growth have been classified (in the traditional and modern approach) and the role of qualitative factors is stressed. Determinants of growth in different theoretical models including the classical, Keynesian, and neoclassical ones (R. Solow, T. Swan et al.) are also presented, with particular emphasis on endogenous growth theory initiated by P.M. Romer. The third part of the paper discusses types of economic growth including extensive, intensive, permanent and sustainable - with stress placed on the role of eco-development and the knowledge-based economy). The article looks at the main changes occurring in the modern economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielak A. [2002], Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Rozprawy Naukowe, seria I, nr 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 2. Czyż M. [2001], Strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 23, Kraków.
 3. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D. [1997], Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 4. Domar E.D. [1962], Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 5. Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 6. Hassett K., Hubbard R. [1996], Tax Policy and Investment, NBER Working Paper No. 5683.
 7. Kalecki M. [1962], Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa.
 8. Kawa P. [2008], Podstawy wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 61, Kraków.
 9. Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 10. Lucas R. [1988], On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22.
 11. Meadows D.H. i in. [1973], Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 12. Miklaszewski S. [2004], Główne kategorie makroekonomiczne [w:] Podstawy makroekonomii, red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków.
 13. Nasiłowski M. [2000], System rynkowy, Key Text, Warszawa.
 14. Nowa gospodarka a transformacja [2003], red. M. Piątkowski, Wydawnictwo WSPiZ w Warszawie, Warszawa.
 15. Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych [2001], red. G.W. Kołodko, Warszawa.
 16. Piasecki R. [2003], Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 17. Piech K. [2009], Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 18. Podstawy makroekonomii [2004], red. Z. Dach, B. Szopa, PTE, Kraków.
 19. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi E. [2002], Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over and Integration in Economic Development, „Journal of Economic Growth”, nr 2.
 20. Romer P.M. [1990], Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, vol. 98, nr 5.
 21. Sachs J.D. [2003], Institutions Don’t Rule: Direct Effects of Geography on Per Capita Income, NBER Working Paper No. 9490, February.
 22. Secomski K. [1997], Nowoczesne czynniki rozwoju [w:] Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, red. A. Dobroczyńska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 23. Stiglitz J. [1998], More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus, Helsinki.
 24. Welfe W. [2004], Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, „Ekonomista”, nr 4.
 25. Wiedza a wzrost gospodarczy [2003], red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa.
 26. Wierzbicki A. [2000], Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację w Pol-sce [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2010, t. 1: Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz, „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 27. Wojtyna A. [1995], Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6.
 28. Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 29. Wskaźniki ekorozwoju [1999], red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu