BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie
The Management of the Research and Development Activity in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 871, s. 25-43, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy zarządzania
Research & Development (R+D), R&D in the enterprise, Enterprise management, Management system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu zostały wyjaśnione podstawowe terminy związane z działalnością B+R, składowe sfery badawczo-rozwojowej oraz jej podstawowe cechy. W kolejnym punkcie przedstawiono charakterystykę systemu zarządzania działalnością B+R, w odniesieniu do aspektów: celowościowego, podmiotowego, funkcjonalnego, instrumentalnego i strukturalnego. (…) Ponadto opracowanie zawiera syntetyczną charakterystykę działań i modeli kształtowania działalności B+R w międzynarodowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie w warunkach globalizacji. (fragment tekstu)

Enterprises today are forced to satisfy their customers’ ever growing needs, and should therefore continuously improve their principles and methods. They should introduce new products and services on the market, thanks to which they will bolster their chances to succeed. One of the most important management systems influencing company success is research and development activity. The paper presents the idea and constituents of R&D systems, the process of managing R&D systems, models for organising R&D activity, and the globalisation of R&D activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. [2008], Działalność badawczo-rozwojowa źródłem wiedzy w procesach innowacyjnych [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t.1, red. A. Stabryła, UEK, Kraków.
 2. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 3. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie [2003], red. M. Sierpińska i B. Niedbała, WN PWN, Warszawa.
 4. Controlling w działalności przedsiębiorstwa [2004], red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 5. Dworczyk M., Szlasa R. [2001], Zarządzanie innowacjami, red. M. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 6. Laskowska A. [2001], Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 7. Łunarski J., Stadnicka D. [2006], Potencjał i procesy innowacyjne, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław.
 8. Majerczyk H. [1996], Controlling sfery badawczo-rozwojowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 731, Wrocław.
 9. Nauka i technika w 2007 roku [2009], GUS, Warszawa.
 10. Niedbalska G. [2009], Prace metodologiczne w organizacjach międzynarodowych nad kapitalizacją i rachunkiem satelitarnym działalności badawczo-rozwojowej (B+R), „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.
 11. Pełka W. [2009], Korzyści i zagrożenia internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej z udziałem korporacji transnarodowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ZNB SGH, Warszawa, nr 91.
 12. Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę [2006], red. G. Kobyłko i M. Morawczyński, Difin, Warszawa.
 13. Ratajczyk P. [2007], Współpraca działów B+R i marketingu w procesie zarządzania produktem dojrzałym, ZN AE w Poznaniu, Poznań, nr 87.
 14. Rosenthal S. [1992], Effective Product Design and Development, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois.
 15. Stankiewicz M.J. [2002], Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 16. Szatkowski K. [2008], Przygotowanie produkcji, WN PWN, Warszawa.
 17. Wiankowski S. i in. [2005], Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu