BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tendera-Właszczuk Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kelm Hanna (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów
European Union Immigration Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 787, s. 63-84, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Imigracja zarobkowa, Jednolity rynek wewnętrzny, Swoboda przepływu osób w UE, Polityka migracyjna
Economic immigration, European Single Market, Freedom of movement for persons in the EU, Migration policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia procesu rozwoju polityki integracyjnej Unii Europejskiej w obliczu pojawiających się coraz to nowych problemów związanych z tym zagadnieniem. Omówione zostaną podstawowe akty prawa wtórnego WE dotyczące m.in. zasad legalnej (w tym zarobkowej) imigracji i nielegalnej imigracji, integracji legalnych migrantów ze społeczeństwem miejscowym, relacje UE z krajami trzecimi w sprawach imigracyjnych oraz zasad powrotu nielegalnych imigrantów do krajów macierzystych. (fragment tekstu)

The process of accepting immigrants, mainly from the former French colonies and Turkey, began in Europe in the 1960s. Germany and France, countries that willingly opened their borders to people from outside Europe, hoped that the new immigrants would satisfy the huge demand for labour. Another reason for increasing the influx of people from third countries was the growing demographic crisis in the EU and the consequent ageing of the population. Initially, EU countries decided independently about the rules for accepting immigrants from third countries. However, following the introduction of the Single European Market and, consequently, the free movement of people within the EU, it became necessary to make immigration policy uniform. In this article, the authors present the development of European Union immigration policy and its responses to the new problems that have arisen in this area. They discuss the European Communities’ main secondary legislation regulating, among others, legal (including economic) and illegal immigration, the integration of legal migrants within local populations, relations between the EU and third countries in regard to immigration issues, and the return of illegal immigrants to their home countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernatowicz A., Wspólna polityka azylowa i migracyjna - europejskie i polskie dylematy, „Polska w Europie” 2004, nr 3(47).
 2. Brzozowski J., Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 699, Kraków 2006.
 3. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Community Immigration Policy, COM (2000) 757.
 4. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on an Open Method of Coordination for the Community Immigration Policy, COM (2001) 387.
 5. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Common Policy on Illegal Immigration, COM (2001) 672.
 6. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Community Return Policy on Illegal Residents, COM (2002) 564.
 7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Integrating Migration Issues in the European Union’s Relations with Third Countries, COM (2002) 703.
 8. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and Social Committee and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and Employment, COM (2003) 336.
 9. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and Social Committee and the Committee of the Regions, First Annual Report on Migration and Integration, COM (2004) 508.
 10. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and Social Committee and the Committee of the Regions. A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union, COM (2005) 389.
 11. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Migration and Development: Some Concrete Orientations, COM (2005) 390.
 12. Dokument Rady 14615/04 z dnia 19 listopada 2004 r. Wspólne Podstawowe Zasady Integracji Imigrantów (Common Basic Principles - CBPs) dla wzmocnienia spójnych europejskich ram integracji obywateli państw trzecich.
 13. Dokument roboczy służb Komisji - roczne sprawozdanie na temat rozwoju wspólnej polityki w zakresie nielegalnej imigracji, przemytu i handlu ludźmi, a także granic zewnętrznych i powrotu nielegalnych rezydentów, SEC (2004) 1394.
 14. Green Paper on a Community Return Policy on Illegal Residents, COM (2002) 175.
 15. Green Paper on an EU Approach to Managing Economic Migration, COM (2004) 811.
 16. Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 17. Proposal for a Council Directive on the Conditions of Entry and Residence of Third-country Nationals for the Purpose of Paid Employment and Self-employed Economic Activities, COM (2001) 386.
 18. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Common Standards and Procedures in Member States for Returning Illegally Staying Third-country Nationals, COM (2005) 391.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu