BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąba Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy
European Union Policy towards South-East European Countries, Illustrated by the Example of the Republic of Moldova
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 787, s. 163-182, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Stosunki polityczne, Współpraca gospodarcza
Foreign policy, Political relations, Economic cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Republika Mołdowy, Europa Południowo-Wschodnia
Republic of Moldova, South-East Europe
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polityki UE wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie najmniej rozwiniętego kraju regionu, tj. Republiki Mołdowy. Rozważania służyć mają zweryfikowaniu poglądu, że polityka UE wobec krajów sąsiedzkich jest w dużej mierze uwarunkowana przez kwestie historyczne, a kraje o podobnym położeniu geograficznym oraz poziomie rozwoju mogą być przez Unię zupełnie inaczej traktowane (m.in. w zależności od przebiegu wzajemnych stosunków w przeszłości). (fragment tekstu)

The aim of this article is to present European Union policy towards South-East European countries, illustrated by the example of the least developed country of the region, i.e., the Republic of Moldova. The purpose of the analysis is to verify the view that European Union policy towards neighbouring countries is to a large extent governed by historical issues, while countries in a similar geographical situation and with a similar development level can be treated by the EU completely differently (among others, due to relations in the past). The article comprises two parts. The first part (Sections 1-5) is devoted to relations between the European Union and Republic of Moldova. The second part (Sections 6-9) concerns relations between the EU and neighbouring countries. The author also tries to summarise the discussed issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczuk M., Europejskie kraje WNP a unijna polityka sąsiedztwa, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny” 2004, nr 8.
  2. Błaszczuk M., Stosunki Unii Europejskiej z przyszłymi sąsiadami - Mołdowa, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny” 2005, nr 2.
  3. Błaszczuk M., Unijne wsparcie dla krajów WNP w ramach programu TACIS w latach 2000-2003, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny” 2003, nr 12.
  4. EU Bilateral Trade with the Moldova, DG Trade 15.09.06, European Commission - Trade Issues - Bilateral Trade Relations - Moldova, http://ec.europa.eu/trade/issues/ bilateral/countries/moldova/index_en.htm, grudzień 2006.
  5. European Commission - Trade Issues - Bilateral Trade Relations - Moldova, http:// ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/moldova/index_en.htm, grudzień 2006.
  6. European Neighbourhood Policy - Country Report Moldova, SEC (2004) 567.
  7. External Aid Programmes - Financial Trends (1989-2002), EuropeAid Co-operation Office, Brussels, April 2003.
  8. Mańka B., Władyniak A., Perspektywa członkostwa krajów bałkańskich w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny” 2003, nr 6.
  9. The EU’s Relations with Moldova. European Commission - External Relations,, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/moldova/intro/index.htm, grudzień 2006.
  10. Zając J., Partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu